Tyczenia obiekt贸w budowlanych

Tyczenie obiekt贸w budowlanych

Geodezyjne wytyczenie obiektu na gruncie jest pierwszym etapem budowy. Wszystkie obiekty budowlane wymagaj膮ce pozwolenia na budow臋 podlegaj膮 wytyczeniu przez geodet臋. Wytyczenie obiektu budowlanego polega na przeniesieniu na grunt za艂o偶e艅 projektu budowlanego. W przypadku budynk贸w wytyczeniu podlegaj膮 zwykle g艂贸wne osie konstrukcyjne, natomiast przy obiektach liniowych wytyczeniu podlegaj膮 punkty za艂amania osi przebiegu oraz punkty w臋z艂owe danego obiektu. Po wytyczeniu otrzymuj膮 Pa艅艅stwo geodezyjny szkic z tyczenia, a my dokonujemy wpisu do dziennika budowy.

Etapy tyczenia

- Przyj臋cie zlecenia.
- Geodezyjne opracowanie projektu.
- Wytyczenie obiektu w terenie.
- Wpis do dziennika budowy i przekazanie szkicu tyczenia.