WOLNY ZAW脫D GEODETA


Kto mo偶e zosta膰 geodet膮?

23 sierpnia 2013 r. wesz艂a w 偶ycie ustawa dereguluj膮ca dost臋p m.in. do zawodu geodety i kartografa. Co to oznacza dla chc膮cych zdoby膰 teraz uprawnienia zawodowe?

Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii mog膮 uzyska膰 osoby, kt贸re posiadaj膮:

  1. dyplom uko艅czenia studi贸w wy偶szych pierwszego stopnia, studi贸w wy偶szych drugiego stopnia lub jednolitych studi贸w magisterskich:
   - na kierunku studi贸w w obszarze nauk technicznych, kt贸rego program umo偶liwia nabycie umiej臋tno艣ci dotycz膮cych geodezyjnych pomiar贸w podstawowych — dla zakresu geodezyjne pomiary podstawowe,
   - na kierunku studi贸w w obszarze nauk technicznych lub w obszarze nauk przyrodniczych, kt贸rego program umo偶liwia nabycie umiej臋tno艣ci dotycz膮cych redakcji map — dla zakresu redakcja map,
   - na kierunku studi贸w w obszarze nauk technicznych lub w obszarze nauk przyrodniczych, kt贸rego program umo偶liwia nabycie umiej臋tno艣ci dotycz膮cych fotogrametrii i teledetekcji — dla zakresu fotogrametria i teledetekcja,
  2. rok praktyki zawodowej w przypadku uko艅czenia studi贸w wy偶szych drugiego stopnia lub jednolitych studi贸w magisterskich albo 2 lata praktyki zawodowej w przypadku uko艅czenia studi贸w wy偶szych pierwszego stopnia.

       Deregulacja dost臋pu do zawodu geodety obejmuje 3 zakresy uprawnie艅:

       1. geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysoko艣ciowe, realizacyjnie i inwentaryzacyjne
       2. rozgraniczanie i podzia艂y nieruchomo艣ci oraz sporz膮dzanie dokumentacji do cel贸w prawnych
       3. geodezyjne pomiary podstawowe
       4. geodezyjna obs艂uga inwestycji
       5. geodezyjne urz膮dzanie teren贸w rolnych i le艣nych
       6. redakcja map
       7. fotogrametria i teledetekcja
       Dotychczasowe wymaganiaZmiany
       Konieczne jest wykszta艂cenie techniczne z zakresu geodezji i kartografii na poziomie wy偶szym lub 艣rednim.
       Za艣wiadczenie o pe艂nej zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych oraz niekaralno艣ci za 艣ci艣le okre艣lony katalog przest臋pstw.
       Konieczne jest posiadanie praktyki zawodowej potwierdzonej przez geodet臋 uprawnionego. Obecnie wymagana praktyka zawodowa to 3 lata przy wykszta艂ceniu wy偶szym lub 6 lat przy wykszta艂ceniu 艣rednim.Skr贸cenie praktyki zawodowej do 2 lat przy wykszta艂ceniu wy偶szym,
       Egzamin

       Likwidacja obowi膮zku,
       Wprowadzenie wymogu wpisu do rejestru, dokonywanego na podstawie tytu艂u zawodowego w zakresie uprawnie艅       Czego deregulacja nie zmieni艂a?


       Najpopularniejsze rodzaje uprawnie艅 wymagaj膮 dodatkowo zdania egzaminu pa艅stwowego.

       艣wiadectwo uprawnie艅 geodezyjnych

       Deregulacja nie obj臋艂a 4 zakres贸w uprawnie艅:


        1. geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysoko艣ciowe, realizacyjnie i inwentaryzacyjne
        2. rozgraniczanie i podzia艂y nieruchomo艣ci oraz sporz膮dzanie dokumentacji do cel贸w prawnych
        3. geodezyjne pomiary podstawowe
        4. geodezyjna obs艂uga inwestycji
        5. geodezyjne urz膮dzanie teren贸w rolnych i le艣nych
        6. redakcja map
        7. fotogrametria i teledetekcja

        geodeta uprawniony