ADRESY 艁脫DZKIE

BAZA ADRESOWA WOJEW脫DZTWA 艁脫DZKIEGO

adresy.lodzkie.pl


adresy.lodzkie.pl

JAK ZNALE殴膯 ADRES?
Wprowadzenie


            Baza Adresowa Wojew贸dztwa 艁贸dzkiego to aplikacja do prowadzenia numeracji porz膮dkowej nieruchomo艣ci. Nale偶y przez to rozumie膰 ca艂y system w艂膮cznie ze 艣rodowiskiem serwerowym. Aplikacja pozwala na przegl膮danie danych przestrzennych oraz ich atrybut贸w.
Aplikacja umo偶liwia r贸wnie偶 dodawanie nowych punkt贸w adresowych oraz edycj臋 istniej膮cych z poziomu przegl膮darki internetowej.Okno aplikacji


            Wygl膮d okna aplikacji do obs艂ugi Bazy Adresowej Wojew贸dztwa 艁贸dzkiego przedstawia rysunek poni偶ej.

Rys. 1. Okno g艂贸wne aplikacji

Strona g艂贸wna aplikacji sk艂ada si臋 z nast臋puj膮cych element贸w oznaczonych odpowiednio cyframi na rysunku 1:
 1. Okno z map膮 – s艂u偶y do wy艣wietlania map w przegl膮darce
 2. Panel Zawarto艣膰 mapy – zawiera list臋 warstw wy艣wietlanych na mapie
 3. Panel Wyniki – s艂u偶y do wy艣wietlania wynik贸w operacji wyszukiwania obiekt贸w
 4. Panel Modyfikacja legendy – s艂u偶y do modyfikacji zawarto艣ci mapy
 5. Panel Lokalizacja wed艂ug wsp贸艂rz臋dnych – s艂u偶y do lokalizacji punktu na mapie na podstawie wsp贸艂rz臋dnych
 6. Pasek narz臋dzi - zawiera podstawowe przyciski do obs艂ugi aplikacji

Pasek narz臋dziowy


            Zakres i powi臋kszenie mapy mo偶e by膰 zmieniane za pomoc膮 narz臋dzi na pasku narz臋dziowym.

Poszczeg贸lne ikony maj膮 nast臋puj膮ce znaczenie:
 1.   wyb贸r skali wy艣wietlania mapy
 2.  powi臋kszanie skali mapy wy艣wietlanej na ekranie
 3.  pomniejszanie skali mapy wy艣wietlanej na ekranie
 4.  przesuwanie mapy
 5.  ustawienie pe艂nego zasi臋gu mapy
 6.  przywr贸cenie wcze艣niejszego widoku obszaru mapy
 7.  powr贸t do p贸藕niejszego widoku obszaru mapy (je艣li u偶yto narz臋dzia opisanego w linii powy偶ej)
 8.  identyfikacja obiekt贸w
 9.  wyszukiwanie punkt贸w adresowych
 10.  wyszukiwanie dzia艂ek
 11.  wykonywanie pomiar贸w (okre艣lanie wsp贸艂rz臋dnych, obliczanie odleg艂o艣ci i powierzchni)
 12.  w艂膮czanie/wy艂膮czanie „minimapy”
 13.  drukowanie mapy
 14.  pomoc

Identyfikacja obiekt贸w na mapie


            Po wybraniu przycisku identyfikacji  nale偶y wskaza膰 obiekt, o kt贸rym chcemy uzyska膰 informacje. Pojawi si臋 okno z atrybutami wskazanego obiektu.Rys. 2. Okno z atrybutami opisowymi wskazanego obiektu na mapie

Na rysunku 2 przedstawiono atrybuty opisowe wskazanego punktu adresowego.


Poni偶ej zamieszczono opis przedstawionych na rysunku atrybut贸w:
Nazwa atrybutu
Opis
OBJECTID
Systemowy identyfikator obiektu
NUMER_ADR
Numer punktu adresowego
UWAGI
Uwagi dotycz膮ce punktu adresowego
ZAKRES_OD
Pocz膮tkowa warto艣膰 zakresu numeracji
ZAKRES_DO
Ko艅cowa warto艣膰 zakresu numeracji
KOD_POCZTOWY
Kod pocztowy miejscowo艣ci, na obszarze, kt贸rej znajduje si臋 punkt adresowy
DATA_UTW
Data utworzenia punktu adresowego
DATA_MODYF
data ostatniej modyfikacji punktu adresowego
CECHA
Cecha ulicy(ulica, aleja, plac, skwer itp.)
NR_DZIALKI
Numer dzia艂ki punktu adresowego
OBREB
Numer obr臋bu punktu adresowego

Je偶eli w punkcie klikni臋cia zlokalizowane zosta艂y r贸偶ne obiekty w g贸rnej cz臋艣ci okna uaktywni si臋 pasek wyboru obiektu (pasek z ciemnym tr贸jk膮tem skierowanym w d贸艂, uwidacznia si臋 po najechaniu kursorem).
Po klikni臋ciu w ten tr贸jk膮t rozwinie si臋 lista obiekt贸w, z kt贸rej mo偶na wybra膰 obiekt, dla kt贸rego maj膮 zosta膰 wy艣wietlone atrybuty.

Rys. 3. Okno z atrybutami opisowymi wskazanego obiektu z rozwini臋ta list膮 obiekt贸w zlokalizowanych w obszarze klikni臋cia myszk膮


Na rozwini臋tej li艣cie wyboru przedstawionej na rysunku 3 pokazane s膮 wszystkie obiekty, kt贸re s膮 zlokalizowane w miejscu wskazania punktu na mapie. Wygl膮d tej listy jest uzale偶niony od tre艣ci mapy wy艣wietlanej w oknie.

W celu zako艅czenia dzia艂ania opcji identyfikacji na mapie nale偶y wybra膰 inn膮 ikon臋 – np. przesuwania mapy.


Panel legendy


            Panel legendy prezentuje w formie drzewa list臋 warstw, kt贸re mog膮 by膰 wy艣wietlone na mapie.

Rys. 4. Panel legendy mapy


Warstwy w szarym kolorze nie s膮 aktualnie wy艣wietlane – co wynika ze skali wy艣wietlania mapy na ekranie. Wraz ze zmian膮 skali wy艣wietlania mapy, kolejne warstwy staj膮 si臋 widoczne.
Widoczno艣膰 warstw mo偶na w艂膮cza膰 lub wy艂膮cza膰 klikaj膮c w okienko znajduj膮ce si臋 po lewej stronie nazwy warstwy.
Znak „+” s艂u偶y do rozwini臋cia ga艂臋zi z warstw膮.
Znak „-” s艂u偶y odpowiednio do zwini臋cia ga艂臋zi z warstw膮.Panel Modyfikacja legendy


            Panel zawiera opcje umo偶liwiaj膮ce modyfikacj臋 zawarto艣ci legendy mapy.
Za pomoc膮 tego panelu mo偶na ustawia膰 prze藕roczysto艣膰 dla warstw znajduj膮cych si臋 w legendzie, zmienia膰 ich pozycje, usuwa膰 z listy oraz dodawa膰 dodatkowe 藕r贸d艂a danych w postaci serwis贸w WMS.
Rys. 5. Panel Modyfikacja legendy

1.    Ustawianie prze藕roczysto艣ci – w tym celu nale偶y wybra膰 na li艣cie odpowiedni膮 warstw臋, nast臋pnie za pomoc膮 przycisk贸w zlokalizowanych pod list膮 ustawi膰 prze藕roczysto艣膰 dla wybranej warstwy. Przycisk  s艂u偶y do zmniejszenia prze藕roczysto艣ci, natomiast przycisk  s艂u偶y do zwi臋kszenia prze藕roczysto艣ci. Istnieje r贸wnie偶 mo偶liwo艣膰 wpisania 偶膮danej warto艣ci w przedziale 0-100 w okienku mi臋dzy przyciskami zwi臋kszania/zmniejszania. Warto艣膰 0 – brak prze藕roczysto艣ci, 100 – ca艂kowita prze藕roczysto艣膰.
2.    Zmiana pozycji –      w tym celu po wybraniu warstwy na li艣cie nale偶y za pomoc膮 przycisk贸w przesun膮膰 warstw臋 do g贸ry  lub w d贸艂 . Warstwa znajduj膮ca si臋 na g贸rze listy b臋dzie wy艣wietlana jako wierzchnia w oknie mapy.
3.    Usuni臋cie z listy –     opcja dotyczy tylko dodanych przez u偶ytkownika serwis贸w WMS, aby usun膮膰 odpowiedni serwis z legendy nale偶y wybra膰 go na li艣cie, nast臋pnie potwierdzi膰 usuni臋cie za pomoc膮 przycisku .
4.    Zatwierdzenie zmian -         aby wszystkie wykonane powy偶ej zmiany by艂y widoczne w panelu z zawarto艣ci膮 mapy, nale偶y je zatwierdzi膰 za pomoc膮 przycisku .
5.    Dodanie serwisu WMS -     aby doda膰 do mapy serwis WMS, nale偶y w polu „Podaj adres” wpisa膰 adres serwisu WMS, w polu „Podaj nazw臋” - dowoln膮 nazw臋, pod jak膮 ma by膰 wy艣wietlany serwis WMS w panelu legendy. Po wybraniu przycisku „Dodaj” serwis zostanie dodany do okna mapy na pierwszej pozycji w legendzie.

Uwaga: Zmiany wprowadzone w panelu Modyfikacja legendy maj膮 charakter tymczasowy - tylko podczas danej sesji.Dodanie serwisu WMS do mapy


            W panelu Modyfikacja legendy nale偶y w odpowiednim polu „Podaj adres” wpisa膰 adres serwisu WMS
np. http://www.polskiemiasta.pl/map/php/geoportal2.php nast臋pnie w polu „Podaj nazw臋” wpisa膰 nazw臋, jaka si臋 pojawi w legendzie np. Polskie miasta.
Rys. 6. Panel Modyfikacja legendy z wpisanymi parametrami serwisu WMS

Po wpisaniu adresu serwisu WMS nale偶y wcisn膮膰 przycisk „Dodaj”, aby serwis doda艂 si臋 do okna mapy i do legendy.
Rys. 7. Okno aplikacji po dodaniu serwisu WMS

Serwis dodaje si臋 na pierwszej pozycji legendy. W panelu Modyfikacja legendy nale偶y zaznaczy膰 ten serwis na li艣cie, nast臋pnie przesun膮膰 np. na ostatni膮 pozycj臋 za pomoc膮 przycisku . Mo偶na r贸wnie偶 ustawi膰 prze藕roczysto艣膰 za pomoc膮 przycisku  do warto艣ci np. 50%. Po wprowadzeniu zmian nale偶y je zapisa膰 za pomoc膮 przycisku .

Rys. 8. Okno aplikacji po dodaniu serwisu WMS

Uwaga: Aplikacja obs艂uguje uk艂ad wsp贸艂rz臋dnych 1992, w zwi膮zku z tym serwis WMS, aby m贸g艂 by膰 prawid艂owo wy艣wietlany w oknie mapy powinien udost臋pnia膰 dane w tym uk艂adzie.

Panel Wyniki


            W panelu Wyniki wy艣wietlane s膮 obiekty wybrane za pomoc膮 narz臋dzi: „Identyfikacja obiektu na mapie”, „Wyszukaj adres” oraz „Wyszukaj dzia艂k臋”. Opcja „Wyczy艣膰 list臋 wynik贸w” s艂u偶y do wyczyszczenia zawarto艣ci panelu Wyniki. Dodatkowo panel posiada menu kontekstowe uaktywniane prawym przyciskiem myszy po najechaniu na ga艂膮藕 dotycz膮c膮 konkretnego obiektu.
Dost臋pne opcje menu kontekstowego:
1.    Powi臋ksz do obiektu – opcja s艂u偶y do powi臋kszenia obszaru mapy do wybranego obiektu,
2.    Powi臋ksz do zaznaczonego obiektu - opcja s艂u偶y do powi臋kszenia mapy do zaznaczonego obiektu,
3.    Przesu艅 do obiektu – opcja s艂u偶y do przesuni臋cia okna z map膮 do wybranego obiektu.

Rys. 9. Okno przedstawiaj膮ce rozwini臋ty panel Wyniki


Wybrane obiekty automatyczne zaznaczane s膮 kolorem niebieskim. W celu usuni臋cia obiekt贸w z listy wynik贸w nale偶y klikn膮膰 w napis „Wyczy艣膰 list臋 wynik贸w”.Panel Lokalizacja wed艂ug wsp贸艂rz臋dnych


            Panel zawiera opcje umo偶liwiaj膮ce zlokalizowanie danego punktu na mapie za pomoc膮 wsp贸艂rz臋dnych. Wsp贸艂rz臋dne szukanego punktu mo偶na podawa膰 w dw贸ch formatach: wsp贸艂rz臋dnych p艂askich w uk艂adzie 1992 i wsp贸艂rz臋dnych geograficznych GPS.
Punkt mo偶e by膰 lokalizowany na dwa sposoby w zale偶no艣ci od opcji wybranej na li艣cie wyboru:
1.    Ustaw ekran – po wci艣ni臋ciu przycisku „Lokalizuj” przesunie okno z map膮 do okre艣lonego punktu,
2.    Przybli偶 punkt – po wci艣ni臋ciu przycisku „Lokalizuj” przybli偶y okno z mapa do okre艣lonego punktu, dla tej opcji dodatkowo pojawia si臋 druga lista wyboru ze skal膮, do kt贸rej ma nast膮pi膰 przybli偶enie okna mapy.
Szukany punkt na mapie zostanie zaznaczony chor膮giewk膮.
Za pomoc膮 przycisku „Ukryj wska藕nik” chor膮giewk臋 mo偶na ukry膰.


                    

                        
Rys.10. Przedstawienie sposobu dzia艂ania panelu Lokalizacja wed艂ug wsp贸艂rz臋dnych
Wyszukiwanie obiekt贸w na mapie

Wyszukaj adres


            Aby uruchomi膰 narz臋dzie do wyszukiwania punkt贸w adresowych, nale偶y wybra膰 przycisk . Narz臋dzie s艂u偶y do wyszukiwania numer贸w adresowych na mapie na podstawie ich atrybut贸w opisowych. W oknie narz臋dziowym jest mo偶liwo艣膰 wyboru rodzaju obiektu do wyszukania, a nast臋pnie podania odpowiednich warto艣ci atrybut贸w opisowych obiektu.

Rys. 11. Okno narz臋dzia do wyszukiwania punkt贸w adresowych

Aby wyszuka膰 punkt adresowy nale偶y najpierw wybra膰 na li艣cie wyboru powiat, nast臋pnie gmin臋, miejscowo艣膰, ulic臋 oraz numer adresowy. Nast臋pnie nale偶y wcisn膮膰 przycisk  zlokalizowany na wysoko艣ci listy wyboru z numerami adresowymi.
W przypadku, gdy chcemy wyszuka膰 ca艂膮 ulic臋 nale偶y wykona膰 powy偶sze czynno艣ci tylko do listy wyboru ulic, a nast臋pnie wybra膰 przycisk  zlokalizowany na wysoko艣ci listy wyboru z ulicami.
Podobnie w przypadku wyszukania miejscowo艣ci, nale偶y wybra膰 przycisk  zlokalizowany na wysoko艣ci listy wyboru z miejscowo艣ciami itd.
W przypadku, gdy punkt adresowy przypisany jest do miejscowo艣ci, nale偶y wykona膰 czynno艣ci opisane powy偶ej. Na li艣cie wyboru ulic trzeba wybra膰 warto艣膰 „Brak danych”. W贸wczas na li艣cie numer贸w adresowych pojawiaj膮 si臋 numery przypisane do wybranej miejscowo艣ci, ale nie powi膮zane z 偶adn膮 ulic膮.
R贸wnie偶 w przypadku, gdy nie jest znana gmina oraz powiat dla punktu adresowego na li艣cie wyboru powiatu nale偶y wybra膰 warto艣膰 „Brak danych” i nast臋pnie rozpocz膮膰 wyszukiwanie punktu adresowego od podania miejscowo艣ci.

JAK ZNALE殴膯 ADRES?

Wyszukaj dzia艂k臋

 

            Aby uruchomi膰 narz臋dzie do wyszukiwania punkt贸w dzia艂ek nale偶y wybra膰 przycisk .
Rys. 12. Okno narz臋dzia do wyszukiwania dzia艂ek

Obs艂uga tego narz臋dzia wygl膮da tak jak narz臋dzia do wyszukiwania adres贸w, tzn. nale偶y wybra膰 warto艣ci z list wyboru, a nast臋pnie wybra膰 przycisk  zlokalizowany na wysoko艣ci listy wyboru obiektu, kt贸ry chcemy wyszuka膰.
Aby wyszuka膰 dzia艂k臋 nale偶y wybra膰 na li艣cie wyboru powiat, nast臋pnie gmin臋, obr臋b i numer dzia艂ki. Nast臋pnie nale偶y wcisn膮膰 przycisk  zlokalizowany na wysoko艣ci listy wyboru z numerami dzia艂ek.
W przypadku, gdy chcemy wyszuka膰 obr臋b nale偶y wykona膰 powy偶sze czynno艣ci tylko do listy wyboru obr臋b贸w, a nast臋pnie wybra膰 przycisk  zlokalizowany na wysoko艣ci listy wyboru obr臋b贸w.
Podobnie w przypadku wyszukania gminy/miasta, nale偶y wybra膰 przycisk  zlokalizowany na wysoko艣ci w艂a艣ciwej listy wyboru.

Drukowanie mapy


            Aby uruchomi膰 narz臋dzie do generowania wydruk贸w z mapy nale偶y wybra膰 przycisk . Wydruki s膮 generowane w postaci plik贸w .pdf.
Rys. 13. Okno s艂u偶膮ce do generowania wydruku z mapy

Po uruchomieniu narz臋dzia otworzy si臋 okno przedstawione na rysunku 28. Aby zdefiniowa膰 obszar wydruku nale偶y w oknie narz臋dzia wybra膰 skal臋 z listy wyboru (dost臋pne skale wydruku: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000), format wydruku jest mo偶liwy tylko w formacie A4 w orientacji pionowej lub poziomej. Nast臋pnie nale偶y przesun膮膰 偶贸艂t膮 ramk臋 w miejsce mapy, kt贸ra ma by膰 drukowana. Ka偶da zmiana skali oraz uk艂adu strony zmienia wygl膮d 偶贸艂tej ramki odpowiednio do ustawie艅. Elementy mapy, kt贸re maj膮 by膰 widoczne na wydruku nale偶y odpowiednio ustawi膰 w oknie z legend膮. Po prawid艂owym zdefiniowaniu obszaru wydruku oraz zawarto艣ci mapy nale偶y wybra膰 przycisk „Drukuj” w celu rozpocz臋cia generowania wydruku. Aplikacja utworzy plik w formacie .pdf, kt贸ry nast臋pnie mo偶na wydrukowa膰.
Rys. 14. Gotowy plik przygotowany do wydruku