SKR脫TY NA MAPIE GEODEZYJNEJ

  • Jak rozszyfrowa膰 skr贸ty na mapie? 
  • Jak odczyta膰 skr贸ty kt贸rych nie ma w legendzie mapy? 


skr贸t nazwa
a budynek zakwaterowania turystycznego, pozosta艂y
A pomiar wykrywaczem przewod贸w
al. alejka
b budynek biurowy
B dane bran偶owe
b przew贸d benzynowy
b.z. inna budowla ziemna
br. br贸d
br. bruk
bt. beton
c przew贸d ciep艂owniczy
ch. chodnik
cn przew贸d ciep艂owniczy o niskim parametrze - wodny
cpd przew贸d ciep艂owniczy dwuprzewodowy - parowy
cpj przew贸d ciep艂owniczy jednoprzewodowy - parowy
cw przew贸d ciep艂owniczy o wysokim parametrze - wodny
d budynek 艂膮czno艣ci, dworca i terminalu
D digitalizacja mapy i wektoryzacja rastra mapy
dr. droga bez nazwy
e budynek szko艂y i instytucji badawczej
e przew贸d elektroenergetyczny
eN przew贸d elektroenergetyczny niskiego napi臋cia
eo przew贸d elektroenergetyczny o艣wietleniowy
eS przew贸d elektroenergetyczny 艣redniego napi臋cia
eW przew贸d elektroenergetyczny wysokiego napi臋cia
eWW przew贸d elektroenergetyczny najwy偶szego napi臋cia
f budynek kultury fizycznej
F fotogrametria
g budynek gospodarstwa rolnego
G pomiary GPS bez powi膮zania z osnow膮
g przew贸d gazowy
G stacja gazowa
gn przew贸d gazowy niskiego ci艣nienia
gp przew贸d gazowy podwy偶szonego 艣redniego ci艣nienia
gr. grunt naturalny
gs przew贸d gazowy 艣redniego ci艣nienia
gw przew贸d gazowy wysokiego ci艣nienia
gz. stabilizowana 偶wirem lub 偶u偶lem
h budynek hotelu
H hydrofornia
I inne sposoby pozyskiwania lub pomiaru
i pozosta艂y budynek niemieszkalny, gdzie indziej niewymieniony
i przew贸d inny
i. inny rodzaj nawierzchni
i.b. inna budowla
i.h. inna budowla hydrotechniczna
i.i. inna budowla in偶ynierska
i.o. inny obiekt orientacyjny
i.u. inne urz膮dzenie techniczne
IB inna budowla podziemna
j. jezdnia
jaz r. jaz ruchomy
jaz s. jaz sta艂y
jez. jezioro
k budynek muzeum i biblioteki
k przew贸d kanalizacyjny
kd przew贸d kanalizacyjny deszczowy
kk. kostka kamienna
kl osadnik kanalizacji lokalnej
kl przew贸d kanalizacyjny lokalny
kl. klinkier
ko przew贸d kanalizacyjny og贸lnosp艂awny
kp przew贸d kanalizacyjny przemys艂owy
kp. kostka prefabrykowana
ks przew贸d kanalizacyjny sanitarny
KT kana艂 technologiczny
M pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe
mb. masa bitumiczna
md budynek mieszkalny o dw贸ch mieszkaniach
mj budynek mieszkalny jednorodzinny
mt budynek mieszkalny o trzech i wi臋cej mieszkaniach
mz budynek mieszkalny zbiorowego zamieszkania
N niepoprawne po艂o偶enie - brak miar kontrolnych, b艂臋dne
n przew贸d naftowy
n.u. niezidentyfikowane urz膮dzenie techniczne
o og贸lnodost臋pny obiekt kulturalny
O pomiar na osnow臋 i obliczenia, w tym pomiary GPS powi膮zane z osnow膮
O.dz. ogr贸d dzia艂kowy
o.p. inny obiekt przyrodniczy
os.pias. osadnik piaskowy
p budynek przemys艂owy
P przepompownia
P wiata przystankowa
pas. pasa偶
pb. p艂yty betonowe
per. peron
PG parking lub gara偶
pl. plac
p艂. przeprawa 艂odziami
PP przej艣cie podziemne
pr. przeprawa promowa
r budynek przeznaczony do sprawowania kultu religijnego i czynno艣ci religijnych
R reklama
r.zab. ruina zabytkowa
rmp. rampa
Rn przew贸d nadziemny
Rz przew贸d naziemny
S schron lub bunkier
s zbiornik, silos i budynek magazynowy
st szafa sterownicza
t budynek gara偶u
T kontener telekomunikacyjny
t przew贸d telekomunikacyjny
TD tunel drogowy
TK tunel kolejowy
tl. t艂ucze艅
TM tunel metra
Tr transformator
ts s艂upek telekomunikacyjny
TT tunel tramwajowy
turb.wiatr. turbina wiatrowa
u budynek handlowo-us艂ugowy
u.t. inne urz膮dzenie transportowe
w przew贸d wodoci膮gowy
w. woda morska, woda p艂yn膮ca, woda stoj膮ca
w.b. inna wysoka budowla techniczna
w.ci艣n. wie偶a ci艣nie艅
w.ppo偶. wie偶a przeciwpo偶arowa
w.sk. wie偶a szybu kopalnianego
w.wid. wie偶a widokowa
wdsp. wodospad
wl przew贸d wodoci膮gowy lokalny
wo przew贸d wodoci膮gowy og贸lny
wyw. wywietrznik
X nieokre艣lone po艂o偶enie - brak danych
x obiekt budowlany wpisany do rejestru zabytk贸w i obj臋ty indywidualn膮 ochron膮 konserwatorsk膮 oraz nieruchome, archeologiczne dobro kultury
x przew贸d niezidentyfikowany
z budynek szpitala i zak艂adu opieki medycznej
zastaw. zastawka pi臋trz膮ca
zb. zbiornik
zb.c. zbiornik na ciecz
zb.i. inny zbiornik techniczny
zb.p. zbiornik na materia艂y p臋dne
zb.s. zbiornik na materia艂y sypkie
藕r. 藕r贸d艂o
偶w. 偶wir

Podstawa prawna stosowania skr贸t贸w i symboli na mapach: Rozporz膮dzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiekt贸w topograficznych oraz mapy zasadniczej

馃摉❔

Je艣li masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwo艅 lub napisz:
馃摫+ 48690210110
馃摫+48537468695
馃摡 biuro@smartgeo.pl