GEODEZYJNA MAPA POWIATU TOMASZOWSKIEGO

Wydzia艂 Geodezyjno - Budowlany (GB)
Kontakt: 44 724-21-27:118,
Ewidencja grunt贸w - 113, 114, 159, 139; 
Wypisy/wyrysy: 115; 
PODGiK 127,129,120,119,124,125; 
e-mail: geodezja@powiat-tomaszowski.pl

Naczelnik: Adelajda Karp, Z-ca Naczelnika: Ma艂gorzata Gurz臋da, Pawe艂 Malej

>> TOMASZ脫W MAZOWIECKI - GEODEZYJNA MAPA POWIATU <<

Zesp贸艂 ds. ewidencji grunt贸w i budynk贸w 

realizuje zadania z zakresu:
 1. utrzymywania operatu ewidencyjnego w stanie aktualno艣ci tj. zgodno艣ci z dost臋pnymi dla organu dokumentami i materia艂ami 藕r贸d艂owymi;
 2. sporz膮dzania i wydawania wypis贸w i wyrys贸w z operatu ewidencji grunt贸w i budynk贸w;
 3. wydawania za艣wiadcze艅 potwierdzaj膮cych posiadanie gospodarstwa rolnego, do spraw s膮dowych o uw艂aszczenie lub zasiedzenie nieruchomo艣ci, o posiadaniu prawa w艂asno艣ci do budynku lub lokalu mieszkalnego;
 4. przyjmowania i rozpatrywania wniosk贸w o zmian臋 gleboznawczej klasyfikacji grunt贸w;
 5. wydawania decyzji administracyjnych dotycz膮cych zatwierdzenia lub odmowy zmiany gleboznawczej klasyfikacji grunt贸w;
 6. sporz膮dzania powiatowych zestawie艅 zbiorczych obj臋tych ewidencj膮 grunt贸w i budynk贸w;
 7. prowadzenia post臋powa艅 administracyjnych z zakresu ewidencji grunt贸w i budynk贸w;
 8. zawiadamiania organ贸w podatkowych, w艂a艣ciwych urz臋d贸w o dokonanych zmianach w operatach ewidencji grunt贸w i budynk贸w oraz Ksi膮g Wieczystych;
 9. udost臋pniania danych z ewidencji grunt贸w i budynk贸w organom egzekucyjnym,
 10. prowadzenia rejestru cen i warto艣ci nieruchomo艣ci oraz udost臋pniania danych rzeczoznawcom maj膮tkowym;
 11. przeprowadzania i wykonywania scalenia i wymiany grunt贸w.

Powiatowy O艣rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

realizuje zadania z zakresu:
 1. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego;
 2. tworzenia, prowadzenia i udost臋pniania baz danych szczeg贸艂owych osn贸w geodezyjnych;
 3. ochrona znak贸w geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
 4. tworzenia i udost臋pniania standardowych opracowa艅 kartograficznych mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej;
 5. zak艂adania i prowadzenia w systemie teleinformatycznym dla teren贸w miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudow臋 obszar贸w wiejskich bazy danych, obiekt贸w topograficznych o szczeg贸艂owo艣ci zapewniaj膮cej tworzenie standardowych opracowa艅 kartograficznych;
 6. weryfikacji przekazanych zbior贸w danych i materia艂贸w stanowi膮cych wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych pod wzgl臋dem zgodno艣ci z przepisami prawa obowi膮zuj膮cymi w geodezji i kartografii,
 7. koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
 8. prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu w tym bazy danych GESUT zwanej powiatow膮 baz膮 GESUT;
 9. prowadzenia narad koordynacyjnych.
馃摉❔
Je艣li masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwo艅 lub napisz:
馃摫+48 690210110
馃摫+48 537468695
馃摡 biuro@smartgeo.pl