Geodezja Łódź: KONTAKT

KONTAKT

Zespół SmartGeo
Magdalena Hesiak - MAPY PRAWNE

Tomasz Dębowski - NIERUCHOMOŚCI

ATD sp. z o.o.
ul. dr Adama Próchnika 7/12U; 90-408 Łódź

od 1.04.2022 r
ul. Gdańska 54/412; 90-612 Łódź

NIP 725 20 84 253 KRS 0000549551 REGON 361067651 
BNP Paribas Bank Polska S.A. 69 1750 0012 0000 0000 2889 0893