GEOPORTAL GMINY LUTOMIERSK

Geoportal Gminy Lutomiersk zawiera m. in.: plany zagospodarowania przestrzennego, granice miejscowości, trasę komunikacji tramwajowej i autobusowej, ulice i drogi, drogi polne, tereny zabudowane, lasy, cmentarze, sady i ogrody, zbiorniki wodne, przedszkola i szkoły, kościoły i kaplice.

Serwis jest dostępny pod adresem:

lutomiersk.e-mapa.net

Mapa Gminy Lutomiersk

Lista miejscowości Gminy Lutomiersk:


Albertów Antoniew Babice Babiczki Bechcice-Kolonia Bechcice-Parcela Bechcice-Wieś Charbice Dolne Charbice Górne Czołczyn Dziektarzew Florentynów Franciszków Jerwonice Jeziorko Kazimierz Legendzin Lutomiersk Madaje Nowe Malanów Mianów Mikołajewice Mirosławice Orzechów Prusinowice Prusinowiczki Puczniew Stanisławów Nowy Stanisławów Stary Szydłów Szydłówek Wola Puczniewska Wrząca Wygoda Mikołajewska Zalew Zdziechów Zdziechów Nowy Zofiówka Zygmuntów ŻurawieniecPRZEKSZTAŁCENIE DZIAŁKI ROLNEJ W BUDOWLANĄ

Działka rolna
Aby rozpocząć budowę domu lub uzyskać kredyt, potrzebne jest przekształcenie działki z rolnej na budowlaną. Często jest to proces długo terminowy. W przypadku działek posiadających pozwolenie na budowę, wyłączenie gruntu z produkcji rolnej odbywa się na podstawie planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy. 

Etapy przekształcenia:
 1. Wykonujemy operat geodezyjny i na podstawie którego zostanie zaktualizowana mapa ewidencyjna, (czynność to może zostać wykonana jednocześnie przy sporządzaniu mapy do celów projektowych przy budowie).
 2. Rozpoczęcie budowy zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę / przyjęcia zgłoszenia i wytyczeniem budynku dla gruntów oznaczenie przejściowe: Bp – Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy).
 3. Aktualizuje danych ewidencyjnych w ewidencji gruntów i budynków przez geodetę.
 4. Złożenie wniosku o aktualizację sposobu korzystania w dziale I KW na podstawie  aktualnego wypisu z Ewidencji gruntów i budynków. (egib)
Działki bez pozwolenia na budowę, mogą również zostać wyłączone z produkcji rolnej, analogicznie jak w przypadku działek z pozwoleniem na budowę, z pominięciem pkt.2 dot. rozpoczęcia prac budowlanych.


Działka budowlana
Wyłączenie z produkcji rolnej jest niezbędne dla gruntów o klasie: I, II, III, IIIa, IIIb, IV, IVa, IVb, V i VI, wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego. Dla gruntów pochodzenia mineralnego wyłącznie jeśli są objęte ochroną w oparciu o Uchwałę Rady Gminy. Poza terenami miejskimi, wyłącznie z produkcji rolnej gleb min. I i II może być niemożliwe, dla osoby nie będącej rolnikiem.

Nieruchomość rolna to działka, która została sklasyfikowana jako grunty orne, sady, łąki, pastwiska i grunty pod budynkami, stawami czy rowami, grunty zadrzewione, nieużytki (oznaczenie wg wypisu z rejestru gruntów: R, S, Ł, Ps, Br, Wsr, W, Lzr, N).

BUDOWA TORU ŁÓDŹ STRYKÓW

Dobiega końca budowa toru szkoleniowo - wyścigowego w miejscowości Kiełmina w Gminie Stryków. Zakończyliśmy geodezyjną inwentaryzację powykonawczą tego obiektu. 


Jest to jedyny taki tor wyścigowy w województwie łódzkim. Składa się z odcinka asfaltowego o długości około 1,5 km i szerokości 8-12 m, dwóch płyt poślizgowych prostokątnej (7mx70m) i płyty stanowiącej wycinek pierścienia.

Więcej o torze na stronie: www.tor-lodz.pl

WZNOWIENIE GRANIC

Jak znaleźć słupki geodezyjne


Możemy dla Ciebie wznowić znaki graniczne jeżeli zostały przesunięte, uszkodzone lub zniszczone. 


videoZnaki graniczne, mogą być wznowione bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli były ustalone uprzednio oraz istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia. Jeżeli jednak wyniknie spór co do położenia znaków, strony mogą wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy.


O czynnościach wznowienia znaków granicznych zawiadamia się zainteresowane strony. Z czynności wznowienia znaków granicznych sporządzamy protokół graniczny.

WODOCIĄGI ZGIERZ


Do wniosku do warunków zabudowy należy dołączyć m.in. informację o możliwości zapewnienia dostaw wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Zgierza.

"Wodkan - Zgierz" Sp. z o. o.

Granica miasta Zgierza
ul. A. Struga 45
95-100 Zgierz
tel: 42 715 12 95
fax: 42 715 27 61
e-mail: sekretariat@wodkan.zgierz.pl
GEOPORTAL POWIATU ŁASKIEGO

Mapa geodezyjna Powiatu Łaskiego
Mapa geodezyjna Powiatu Łaskiego
Dane udostępnione poprzez Geoportal Powiatu Łaskiego stanowią dostęp do usług o infrastrukturze informacji przestrzennej dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę Łaskiego. 
KLIKNIJ LINK PONIŻEJ

>>> GEOPORTAL ŁASKI <<<


MAPA BOŻEGO NARODZENIA

Czy Boże Narodzenie można odnaleźć na mapie?

Na Oceanie Indyjskim leży Australijska Wyspa Bożego Narodzenia. Swoją nazwę zawdzięcza swojemu odkrywcy brytyjskiemu kapitanowi, który dotarł do jej brzegów 25 grudnia 1615 r. czyli w dzień Bożego Narodzenia.

Źródło: wikipedia.org

MAPA BOŻEGO NARODZENIA


ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE GMINY ZGIERZ

UCHWAŁA Nr XXV/228/12 z dnia 25.10.2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz
 • Treść Uchwały 
 1. Ustronie, Jedlicze B 
 2. Grotniki, Jedlicze A, Lućmierz 
 3. Dąbrówka Strumiany, Maciejów, Nowe Łagiewniki, Rosanów 
 4. Czaplinek, Glinnik, Józefów, Nowe Łagiewniki, Skotniki, Szczawin 
 5. Legenda 
 6. Kania Góra, Słowik 
 7. Astachowice, Bądków, Ciosny, Dzierżązna, Jasionka, Rogóźno 
 8. Besiekierz Nawojowy, Besiekierz Rudny, Władysławów, Wola Branicka, Wola Rogozińska 
 9. Legenda pobierz mapę
 10. Śladków Górny POBIERZ MAPĘ smartgeo.pl
 11. Gieczno, Śladków Górny, Wypychów, Stare Brachowice  POBIERZ MAPĘ smartgeo.pl
 12. Lorenki, Kwilno POBIERZ MAPĘ smartgeo.pl

GEODEZYJNA MAPA POWIATU ZGIERSKIEGO


zgierski.webewid.pl >>> wejdź jako gość

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej 
ul. Długa 49; 95-100 Zgierz


Kontakt: 

tel.: (42) 2888 360
fax: (42) 719 02 63
ewidencja gruntów (42) 2888 368
mapy d/c lokalizacji (42) 2888 390
kontrola robót geodezyjnych (42) 2888 387
wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej (42) 2888 378

ZUDP (42) 2888 381
 • ośrodek: 
  - w poniedziałek, środę i czwartek w godz. 8:00 - 15:00
  - we wtorek w godz. 8:00 - 16:00
  - w piątek w godz. 8:00 - 14:00
 • kasa:
    - poniedziałek, środa-piątek - 8.00 – 15.00
    - wtorek - 8.00-16.00

TUSZYN - MAPA GEODEZYJNA

URZĄD MIASTA W TUSZYNIE
ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn
tel./fax. 042 614-30-69

GEODEZJA POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego
90-002 Łódź, ul. J. Tuwima 28

POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI
Godziny otwarcia
(poniedziałek - piątek)

Mapy, ZUDP
8:15 - 11:30, 12.00 - 15:45

Kasa
8:15 - 11.30, 12.00 - 15:00

podgik-lodzkiwschodni.pl

lodzkiwschodni.e-mapa.net

Mapy przeglądowe miast i gmin do pobrania:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA - NOWY ŚWIAT

 • Planujesz budowę domu?
 • Chcesz podzielić działkę?
 • Zamierzasz kupić nieruchomość?

Sprawdź przeznaczenie terenu w planie zagospodarowanie przestrzennego!

PLAN ZAGOSPODAROWANIA OBRĘBU NOWY ŚWIAT
Wieś Apolonia, Nowy Świat 
REJESTR OBOWIĄZUJĄCYCH 
MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GMINY WODZIERADY

JAK BEZPIECZNIE SPRZEDAĆ / KUPIĆ NIERUCHOMOŚĆ

Notariusz ma trzy dni robocze na przesłanie wypisu z aktu notarialnego do sądu prowadzącego księgi wieczyste. Termin ten jest wykorzystywany do ponownej sprzedaży mieszkania, domu lub działki. O mechanizmie wykorzystywanym przez oszustów opowiada Bartosz Nosiadek:


Przed zakupem warto zlecić zbadanie Księgi Wieczystej. Jednak czy da się uniknąć zakupu już raz sprzedanej nieruchomości? 
Z rozwagą należy podchodzić do ofert w których właściciel naciska na niezwłoczne podpisanie aktu notarialnego zachęcając niską ceną.


Podwórzec miejski na ul. Traugutta w Łodzi

Na ul. Traugutta w Łodzi powstaje Podwórzec Miejski (woonerf). Woonerf na ul. Traugutta jest zadaniem realizowanym w ramach Budżetu Obywatelskiego. Ulica Traugutta ma stać się lustrzanym odbiciem ul. 6 Sierpnia. Na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Sienkiewicza ulica zyska nową nawierzchnię, oświetlenie, drzewa, ławki, stojaki rowerowe.Ciekawym rozwiązaniem będzie kostka bazaltowa układana w kwadraty, która urozmaici wygląd nawierzchni i będzie nawiązaniem do ul. Hotelowej. Po stronie południowej we wnęce między budynkami zlokalizowany zostanie parking.

W połowie odcinka powstanie szykana, która wymusi zmianę toru jazdy, co spowolni ruch samochodów. Dodatkowo wbudowane też zostaną granitowe spowalniacze. Więcej informacji o pracach można znaleźć na stronach: woonerf.dlalodzi.info i facebook.com/Woonerf.dlaLodzi.info

GEOPORTAL BRZEZIŃSKI

Dane udostępnione poprzez Geoportal Powiatu Brzezińskiego udostępnia zbiory danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę Brzezińskiego. Są to m.in. działki, budynki, klasoużytki, zdjęcia lotnicze.

Geoportal powiatu brzezińskiego

dostępny jest pod adresem: brzeziny.geoportal2.pl

GEODEZYJNA MAPA POWIATU BRZEZIŃSKIEGO

MAPA POD PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

Jak doprowadzić wodę do działki?  Przyłącze z sieci wodociągowej oprócz fizycznego podłączenia przewodów z wodą wymaga wykonania kilku czynności technicznych i prawnych. Są to m.in. mapa do celów projektowych, wytyczenie i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

Budowa wodociągu krok po kroku
 • wniosek o wydanie warunków zaopatrzenia w wodę
 • wydanie warunków określających, czy jest możliwość doprowadzenia wody, podanie technicznych aspektów budowy przyłącza
 • mapa do celów projektowych pod przyłącze wodociągowe
 • projekt techniczny przyłącza
 • uzgodnienie projektu
 • wytyczenie przewodów i studzienek w terenie
 • wykonanie przyłącza wodociągowego
 • geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przewodów przed zasypaniem
 • odbiór przyłączaPLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DALIKÓW

Z Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dalików można zapoznać się na gminnym geooportalu pod adresem:
Wykaz miejscowości, które w całości lub części są objęte Planem Zagospodarowania:
Mapa Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dalików

GEOPORTAL POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO

belchatow.geoportal2.pl

Geoportal prowadzony jest przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Pod adresem: belchatow.geoportal2.pl można zlokalizować przestrzenne obiekty ewidencji gruntów i budynków:
 • działki
 • klasoużytki
 • budynki
 • adresy
Dostęp do danych jest w trybie publicznym i chronionym.


geodezyjna mapa Bełchatowa
powiat bełchatowski i powiaty sąsiednie

PRZEBUDOWA UL. WIDAWSKIEJ W SZADKU

Powiat zduńskowolski ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Widawskiej nr 4932E wraz ze skrzyżowaniem z ul. Piotrkowską w Szadku”.
Szczegóły przetargu: TUTAJ
OZNAKOWANIE DROGI
PROJEKT DROGI

OZNAKOWANIE DROGI
LOKALIZACJA DROGI