WZNOWIENIE GRANIC

Jak znaleźć słupki geodezyjne


Możemy dla Ciebie wznowić znaki graniczne jeżeli zostały przesunięte, uszkodzone lub zniszczone. 


videoZnaki graniczne, mogą być wznowione bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli były ustalone uprzednio oraz istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia. Jeżeli jednak wyniknie spór co do położenia znaków, strony mogą wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy.


O czynnościach wznowienia znaków granicznych zawiadamia się zainteresowane strony. Z czynności wznowienia znaków granicznych sporządzamy protokół graniczny.

WODOCIĄGI ZGIERZ


Do wniosku do warunków zabudowy należy dołączyć m.in. informację o możliwości zapewnienia dostaw wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Zgierza.

"Wodkan - Zgierz" Sp. z o. o.

Granica miasta Zgierza
ul. A. Struga 45
95-100 Zgierz
tel: 42 715 12 95
fax: 42 715 27 61
e-mail: sekretariat@wodkan.zgierz.pl
GEOPORTAL POWIATU ŁASKIEGO

Mapa geodezyjna Powiatu Łaskiego
Mapa geodezyjna Powiatu Łaskiego
Dane udostępnione poprzez Geoportal Powiatu Łaskiego stanowią dostęp do usług o infrastrukturze informacji przestrzennej dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę Łaskiego. 
KLIKNIJ LINK PONIŻEJ

>>> GEOPORTAL ŁASKI <<<


MAPA BOŻEGO NARODZENIA

Czy Boże Narodzenie można odnaleźć na mapie?

Na Oceanie Indyjskim leży Australijska Wyspa Bożego Narodzenia. Swoją nazwę zawdzięcza swojemu odkrywcy brytyjskiemu kapitanowi, który dotarł do jej brzegów 25 grudnia 1615 r. czyli w dzień Bożego Narodzenia.

Źródło: wikipedia.org

MAPA BOŻEGO NARODZENIA


ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE GMINY ZGIERZ

UCHWAŁA Nr XXV/228/12 z dnia 25.10.2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz
 • Treść Uchwały 
 1. Ustronie, Jedlicze B 
 2. Grotniki, Jedlicze A, Lućmierz 
 3. Dąbrówka Strumiany, Maciejów, Nowe Łagiewniki, Rosanów 
 4. Czaplinek, Glinnik, Józefów, Nowe Łagiewniki, Skotniki, Szczawin 
 5. Legenda 
 6. Kania Góra, Słowik 
 7. Astachowice, Bądków, Ciosny, Dzierżązna, Jasionka, Rogóźno 
 8. Besiekierz Nawojowy, Besiekierz Rudny, Władysławów, Wola Branicka, Wola Rogozińska 
 9. Legenda pobierz mapę
 10. Śladków Górny POBIERZ MAPĘ smartgeo.pl
 11. Gieczno, Śladków Górny, Wypychów, Stare Brachowice  POBIERZ MAPĘ smartgeo.pl
 12. Lorenki, Kwilno POBIERZ MAPĘ smartgeo.pl

GEODEZYJNA MAPA POWIATU ZGIERSKIEGO


zgierski.webewid.pl >>> wejdź jako gość

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej 
ul. Długa 49; 95-100 Zgierz


Kontakt: 

tel.: (42) 2888 360
fax: (42) 719 02 63
ewidencja gruntów (42) 2888 368
mapy d/c lokalizacji (42) 2888 390
kontrola robót geodezyjnych (42) 2888 387
wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej (42) 2888 378

ZUDP (42) 2888 381
 • ośrodek: 
  - w poniedziałek, środę i czwartek w godz. 8:00 - 15:00
  - we wtorek w godz. 8:00 - 16:00
  - w piątek w godz. 8:00 - 14:00
 • kasa:
    - poniedziałek, środa-piątek - 8.00 – 15.00
    - wtorek - 8.00-16.00

TUSZYN - MAPA GEODEZYJNA

URZĄD MIASTA W TUSZYNIE
ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn
tel./fax. 042 614-30-69

GEODEZJA POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego
90-002 Łódź, ul. J. Tuwima 28

POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI
Godziny otwarcia
(poniedziałek - piątek)

Mapy, ZUDP
8:15 - 11:30, 12.00 - 15:45

Kasa
8:15 - 11.30, 12.00 - 15:00

podgik-lodzkiwschodni.pl

lodzkiwschodni.e-mapa.net

Mapy przeglądowe miast i gmin do pobrania:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA - NOWY ŚWIAT

 • Planujesz budowę domu?
 • Chcesz podzielić działkę?
 • Zamierzasz kupić nieruchomość?

Sprawdź przeznaczenie terenu w planie zagospodarowanie przestrzennego!

PLAN ZAGOSPODAROWANIA OBRĘBU NOWY ŚWIAT
Wieś Apolonia, Nowy Świat 
REJESTR OBOWIĄZUJĄCYCH 
MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GMINY WODZIERADY

JAK BEZPIECZNIE SPRZEDAĆ / KUPIĆ NIERUCHOMOŚĆ

Notariusz ma trzy dni robocze na przesłanie wypisu z aktu notarialnego do sądu prowadzącego księgi wieczyste. Termin ten jest wykorzystywany do ponownej sprzedaży mieszkania, domu lub działki. O mechanizmie wykorzystywanym przez oszustów opowiada Bartosz Nosiadek:


Przed zakupem warto zlecić zbadanie Księgi Wieczystej. Jednak czy da się uniknąć zakupu już raz sprzedanej nieruchomości? 
Z rozwagą należy podchodzić do ofert w których właściciel naciska na niezwłoczne podpisanie aktu notarialnego zachęcając niską ceną.


Podwórzec miejski na ul. Traugutta w Łodzi

Na ul. Traugutta w Łodzi powstaje Podwórzec Miejski (woonerf). Woonerf na ul. Traugutta jest zadaniem realizowanym w ramach Budżetu Obywatelskiego. Ulica Traugutta ma stać się lustrzanym odbiciem ul. 6 Sierpnia. Na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Sienkiewicza ulica zyska nową nawierzchnię, oświetlenie, drzewa, ławki, stojaki rowerowe.Ciekawym rozwiązaniem będzie kostka bazaltowa układana w kwadraty, która urozmaici wygląd nawierzchni i będzie nawiązaniem do ul. Hotelowej. Po stronie południowej we wnęce między budynkami zlokalizowany zostanie parking.

W połowie odcinka powstanie szykana, która wymusi zmianę toru jazdy, co spowolni ruch samochodów. Dodatkowo wbudowane też zostaną granitowe spowalniacze. Więcej informacji o pracach można znaleźć na stronach: woonerf.dlalodzi.info i facebook.com/Woonerf.dlaLodzi.info

GEOPORTAL BRZEZIŃSKI

Dane udostępnione poprzez Geoportal Powiatu Brzezińskiego udostępnia zbiory danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę Brzezińskiego. Są to m.in. działki, budynki, klasoużytki, zdjęcia lotnicze.

Geoportal powiatu brzezińskiego

dostępny jest pod adresem: brzeziny.geoportal2.pl

GEODEZYJNA MAPA POWIATU BRZEZIŃSKIEGO

MAPA POD PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

Jak doprowadzić wodę do działki?  Przyłącze z sieci wodociągowej oprócz fizycznego podłączenia przewodów z wodą wymaga wykonania kilku czynności technicznych i prawnych. Są to m.in. mapa do celów projektowych, wytyczenie i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

Budowa wodociągu krok po kroku
 • wniosek o wydanie warunków zaopatrzenia w wodę
 • wydanie warunków określających, czy jest możliwość doprowadzenia wody, podanie technicznych aspektów budowy przyłącza
 • mapa do celów projektowych pod przyłącze wodociągowe
 • projekt techniczny przyłącza
 • uzgodnienie projektu
 • wytyczenie przewodów i studzienek w terenie
 • wykonanie przyłącza wodociągowego
 • geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przewodów przed zasypaniem
 • odbiór przyłączaPLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DALIKÓW

Z Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dalików można zapoznać się na gminnym geooportalu pod adresem:
Wykaz miejscowości, które w całości lub części są objęte Planem Zagospodarowania:
Mapa Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dalików

GEOPORTAL POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO

belchatow.geoportal2.pl

Geoportal prowadzony jest przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Pod adresem: belchatow.geoportal2.pl można zlokalizować przestrzenne obiekty ewidencji gruntów i budynków:
 • działki
 • klasoużytki
 • budynki
 • adresy
Dostęp do danych jest w trybie publicznym i chronionym.


geodezyjna mapa Bełchatowa
powiat bełchatowski i powiaty sąsiednie

PRZEBUDOWA UL. WIDAWSKIEJ W SZADKU

Powiat zduńskowolski ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Widawskiej nr 4932E wraz ze skrzyżowaniem z ul. Piotrkowską w Szadku”.
Szczegóły przetargu: TUTAJ
OZNAKOWANIE DROGI
PROJEKT DROGI

OZNAKOWANIE DROGI
LOKALIZACJA DROGIMAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Co to jest mapa do celów projektowych?


Aby powstała dla Ciebie mapa do celów projektowych wykorzystujemy wszystkie dostępne zbiory danych z PZGiK, wykonujemy niezbędne pomiary obiektów wskazanych przez projektanta lub inwestora.

Kto potrzebuje mapy do celów projektowych? 

Mapa do celów projektowych potrzebuje ten kto planuje budowę obiektu wymagającego uzyskania pozwolenie na budowę. Mapy takie obejmują swoim zasięgiem teren (działkę) na której ma powstać w przyszłości obiekt oraz najbliższy teren wokół działki w pasie nie mniejszym niż 30m. Jeśli wymagane są informacje o różnego rodzaju mediach (woda, gaz, elektryczność) a w pobliżu działki nie istnieją takie, należy dokonać pomiaru większego terenu. Wymaga tego później proces projektowania, w trakcie którego trzeba uwzględnić doprowadzenie mediów do przyszłej nieruchomości.

Ile trwa wykonanie mapy do celów projektowych? 

Pomiar działek dla mapy do celów projektowych
Pomiar działek
Zazwyczaj jest to kwestia kilku tygodni od momentu złożenia zlecenia. Czasami trzeba doliczyć czas na niezbędne ustalenia z zarządcami sieci mediów jeśli istnieją trudności ze zlokalizowaniem urządzeń, które muszą być pokazane na mapie.
Po dokonaniu fizycznego pomiaru w terenie gotowe opracowanie musi zostać wprowadzone do bazy danych, prowadzonej przez jednostkę lokalnego samorządu.

Jak długo ważna jest mapa do celów projektowych? 

Mapa do celów projektowych zachowuje swoją ważność przez okres dwóch lat. W nadzwyczajnych okolicznościach, kiedy warunki w terenie znacznie odbiegają od pokazanych na mapie, w interesie inwestora leży uaktualnienie mapy aby uniknąć problemów w dalszych etapach inwestycji.

Jak wygląda mapa do celów projektowych?

Mapka do celów projektowych
Przykład mapy do celów projektowych

PLAN ZAGOSPODAROWANIA - KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI

Plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Konstantynów Łódzki

konstantynow.sipgminy.pl

LISTA PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA bip.konstantynow.pl
Tereny Inwestycyjne w Konstantynowie Łódzkim


Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Konstantynów Łódzki to interaktywna mapa obejmująca obszar całego miasta, którą można dowolnie powiększać i tak komponować jej treść aby uzyskać potrzebne informacje.

Portal zawiera również obszary inwestycyjne.

Portal został wykonany przez firmę GARD - Pracowania Urbanistyczno-Architektoniczna.