Przejdź do głównej zawartości

GEODEZYJNA INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza jest procesem, w którym dokonywana jest ocena zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki. 
Inwentaryzacja budynku
Nieodłącznym elementem inwentaryzacji powykonawczej jest ujawnienie zmierzonych obiektów w bazach danych obiektów topograficznych, sieci uzbrojenia terenu oraz rejestru gruntów i budynków.

Geodezyjne inwentaryzacji powykonawczej podlegają wszystkie obiekty na które wymagane jest pozwolenie na budowę między innymi:

Budynki mieszkalne i komercyjne
Mosty, tunelu i konstrukcje inżynierskie
Drogi, autostrady i mosty
Obiekty przemysłowe i magazyny
Obiekty sportowe i rekreacyjne, takie jak stadiony.
Obiekty użyteczności publicznej, takie jak szkoły, szpitale i budynki rządowe
Infrastruktura komunikacyjna, takie jak linie kolejowe i lotniska

Dodatkowo inwentaryzacji podlegają budynki rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy od 35 m² do 70 m².

Niezależnie od wyżej wymienionych organ Nadzoru Budowlanego może nałożyć obowiązek inwentaryzacji na inne obiekty budowane na podstawie zgłoszenia.

❓💁📖 Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📞 +48 690 210 110
📱 +48 537 468 695
📧 biuro@smartgeo.pl

Popularne posty z tego bloga

SKRÓTY NA MAPIE GEODEZYJNEJ

Jak rozszyfrować skróty na mapie?  Jak odczytać skróty których nie ma w legendzie mapy?  Prezentujemy wykaz skrótów które znajdziecie na: mapie do celów projektowych , mapie zasadniczej lub mapie do celów opiniodawczych. skrót nazwa a budynek zakwaterowania turystycznego, pozostały A pomiar wykrywaczem przewodów al. alejka b budynek biurowy B dane branżowe b przewód benzynowy b.z. inna budowla ziemna br. bród br. bruk bt. beton c przewód ciepłowniczy ch. chodnik

OZNACZENIA WYSOKOŚCI NA MAPIE ZASADNICZEJ

Co oznaczają liczby na mapie geodezyjnej? Rzędne (wysokości) na mapie zasadniczej oraz mapie do celów projektowych podawane są w przypadku: przewodów kanalizacyjnych (ks, kd) - dla dna rury, przewodów kablowych (np. prąd) - dla wierzchu kabla, przewodów rurowych (np. woda, gaz) - dla średnicy przewodu. Zasady tworzenia mapy zasadniczej i mapy do celów projektowych regulują głównie dwa przepisy: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej przewód i studzienka wodociągowa przewody energetyczne szkic inwentaryzacji przewodów podziemnych ❔💁📖 Jeśli

Jak wyznaczyć granice działki samemu

Wskazanie granic działek to zadanie dla geodety , ale można spróbować samemu. Jest wiele sposobów wyznaczania granic działek: Jeśli były już stabilizowane znaki graniczne (słupki, paliki, kamienie) możemy spróbować je odnaleźć. Prawdopodobnie został sporządzony protokół graniczny na którym są wymiary działki, odległości od trwałych elementów (budynki, ogrodzenia, itp.). Korzystając z tego dokumentu możemy przy pomocy taśmy lub innego przyrządu pomiarowego "odłożyć" odległości od widocznych ścian budynku albo ogrodzenia i znaleźć słupek graniczny.  Jeśli w posiadanej dokumentacji nie posiadamy kopii takiego protokołu granicznego, jego oryginał można znaleźć w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej . Jeśli odnajdziemy przynajmniej jeden słupek graniczny kolejne możemy odnaleźć na podstawie odległości przy pomocy taśmy mierniczej. Co zrobić jeśli znaków granicznych nigdy nie było? Można skorzystać z aplikacji  na telefon. Korzystając z lokalizacji GPS urząd