GEODEZJA POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI Naczelnik:
 Michał Kotynia
 tel. 42 632 98 28 wew. 18

 sekretariat  tel. 42 632 53 93 wew. 19
 fax. 42 630 73 97
 email: gik@lodzkiwschodni.pl
 pokój 312 (III piętro)  pn - pt
 8.00 - 16.00
 składnica  tel. 42 632 53 93 wew. 22  pokój 315 (III piętro)  pn - pt
 8.15 - 11.30
 12.00 - 15.45
 ZUDP  tel. 42 632 98 28 wew. 23  pokój 313 (III piętro)  pn - pt
 8.15 - 11.30
 12.00 - 15.45
 kasa  tel. 42 632 53 93 wew. 19

 Nr rachunku bankowego:
 Pekao S. A. III O/Łódź
 95 1240 3060 1111 0010 0504 0509
 (wpłaty za udostępnione materiały zasobu: mapy, wypisy, wyrysy, inne dane)
 pokój 312 (III piętro)  pn - pt
 8.15 - 11.30
 12.00 - 13.45
 Ewidencja Gruntów
 • Andrespol
 • Nowosolna
 tel. 42 632 53 93 wew. 17  pokój 418 (IV piętro)  pn - pt
 8.00 - 16.00
 Ewidencja Gruntów
 • Brójce
 tel. 42 295 01 15
 e-mail: gik.brojce@lodzkiwschodni.pl
 Stanowiska pracy w Brójcach
 Brójce 39, 95-006 Brójce
 pokój 15 (I piętro)

 Ewidencja Gruntów
 • Koluszki
 tel. 44 714 58 47
 e-mail: gik.koluszki@lodzkiwschodni.pl
 Stanowiska pracy w Koluszkach
 ul. Brzezińska 32, 95-040 Koluszki
 pokój 15, 16 (I piętro)

 Ewidencja Gruntów
 • Rzgów
 tel. 42 211 61 80
 e-mail: gik.rzgow@lodzkiwschodni.pl
 Stanowiska pracy w Rzgowie
 Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów
 pokój 3 (parter)

 Ewidencja Gruntów
 • Tuszyn
 tel. 42 213 10 66
 e-mail: gik.tuszyn@lodzkiwschodni.pl
 Stanowiska pracy w Tuszynie
 ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn
 pokój 25 (I piętro)
❓💁📖 Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📞 +48 690 210 110
📱 +48 537 468 695
📧 biuro@smartgeo.pl

GRANICE ADMINISTRACYJNE GMINY NOWOSOLNA

Przy opracowaniu map wykorzystano materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, materiały będące wynikiem stażu badawczego realizowanego wspólnie z Wydziałem Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, informacje z publikacji „Województwo Łódzkie 1919 – 2009 studia i materiały” – Łódź 2009, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział Łódzki a także z witryny pl.wikipedia.org. Granice z 1975 roku mają charakter orientacyjny. Granice historyczne gmin m.in. z 1975 roku opracowali studenci Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Nauk Geograficznych pod kierunkiem prof. dr hab. Iwony Jażdżewskiej i dr Marcina Jaskulskiego, czyli: Pani Zuzanna Brocka, Pani Dominika Węclewska, Pani Magdalena Wieteska, Pani Anna Wiśniewska, Pan Mateusz Badełek, Pan Michał Klimczak, Pan Damian Mewald, Pan Tomasz Szubert. Opracowanie granic było przedmiotem prac licencjackich. Historyczne granice gminy można zobaczyć na stronie: geoportal.lodzkie.pl

Więcej o gminie Nowosolna można znaleźć na stronie gminanowosolna.pl

☝✏
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
☏ +48 690 210 110
☎ +48 537 468 695
✉ biuro@smartgeo.pl

Jak wyznaczyc granice dzialki samemu

Wskazanie granic działek to zadanie dla geodety, ale można spróbować samemu. Jest wiele sposobów wyznaczania granic działek:

 1. Jeśli były już stabilizowane znaki graniczne (słupki, paliki, kamienie) możemy spróbować je odnaleźć. Prawdopodobnie został sporządzony protokół graniczny na którym są wymiary działki, odległości od trwałych elementów (budynki, ogrodzenia, itp.). Korzystając z tego dokumentu możemy przy pomocy taśmy lub innego przyrządu pomiarowego "odłożyć" odległości od widocznych ścian budynku albo ogrodzenia i znaleźć słupek graniczny. 
  Jeśli w posiadanej dokumentacji nie posiadamy kopii takiego protokołu granicznego, jego oryginał można znaleźć w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Jeśli odnajdziemy przynajmniej jeden słupek graniczny kolejne możemy odnaleźć na podstawie odległości przy pomocy taśmy mierniczej.
 2. Co zrobić jeśli znaków granicznych nigdy nie było? Można skorzystać z aplikacji na telefon. Korzystając z lokalizacji GPS urządzenie wskaże nam nasze położenie na tle granic działek. Ta metoda ma zasadniczą wadę - niska dokładność. Lokalizacja granicy w zależności od zasięgu i sytuacji terenowej oscyluje w granicy kilku metrów.
  Aplikacja skazująca granice działek geodezyjnych
 3. Jeśli powyższe sposoby wyznaczenia granic nie przyniosą rezultatów pozostaje zlecenie prac firmie geodezyjnej. Wiąże się to oczywiście z kosztem, daje jednak gwarancję potwierdzoną sporządzoną dokumentacją geodezyjną.

❓💁📖 Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📞 +48 690 210 110
📱 +48 537 468 695
📧 biuro@smartgeo.pl

CZY GEODETA TO ZAWÓD ZAUFANIA PUBLICZNEGO

Geodeta nie jest zawodem zaufania publicznego.

Czy w związku z tym można zaufać geodecie? Czy geodeta może mnie oszukać? Dlaczego geodeta nie jest zawodem zaufania publicznego?

Większość działań geodety jest weryfikowana przez administrację państwową. Prace geodezyjne (np. mapy do celów projektowych czy inwentaryzacje geodezyjne) są kontrolowane przez osoby delegowane przez Starostów i Prezydentów Miast. Następnie dokumentacja sporządzana przez geodetów jest przyjmowana do ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Znaczna cześć opracowań geodezyjnych jak podziały nieruchomości czy rozgraniczenia kończą się decyzją administracyjną od której można się odwoływać.

Jakie zawody kojarzą się z zawodami zaufania publicznego?Badanie wykonane przez PENTOR na reprezentatywnej grupie 1070 osób w 2008 r
źródło: www.piib.org.pl
❓💁📖 Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📞 +48 690 210 110
📱 +48 537 468 695
📧 biuro@smartgeo.pl

NOWOSOLNA PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Gdzie sprawdzić plan zagospodarowania Gmina Nowosolna?
Jak zamówić wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?
 • Informacje w sprawie planu zagospodarowania
 • ☎ +48 42 616 45 29  
 • Opłata:
  - wypis 30 zł – do 5 stron, powyżej – 50 zł
  - wyrys 20 zł / strona A4,  nie więcej niż 200 zł
 • Więcej informacji i wniosek można znaleźć na stronie:
  nowosolna.bip.net.pl

mapa.inspire-hub.pl/#/gmina_nowosolna

Zobacz plany sąsiednich miast i gmin:❓💁📖 Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📞 +48 690 210 110
📱 +48 537 468 695
📧 biuro@smartgeo.pl