Przejdź do głównej zawartości

Posty

GEOPORTAL GMINA ANDRESPOL

 Urząd Gminy Andrespol udostępnił plany zagospodarowania przestrzennego na interaktywnej mapie. Geoportal Andrespol Na geoportalu Gminy Andrespol można sprawdzać przeznaczenie działek w planie zagospodarowania przestrzennego oraz w studium uwarunkowań.  Można również brać udział w konsultacjach społecznych dotyczących uchwalania nowych planów zagospodarowania przestrzennego, na przykład na powiększenie terenów mieszkaniowych, przemysłowych lub przeznaczonych pod tereny Oświaty, czyli szkoły przedszkola i żłobki. ❓💁📖 Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz: 📞 +48 690 210 110 📱 +48 537 468 695 📧 biuro@smartgeo.pl
Najnowsze posty

GEODEZYJNA INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza jest procesem, w którym dokonywana jest ocena zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki.  Inwentaryzacja budynku Nieodłącznym elementem inwentaryzacji powykonawczej jest ujawnienie zmierzonych obiektów w bazach danych obiektów topograficznych, sieci uzbrojenia terenu oraz rejestru gruntów i budynków. Geodezyjne inwentaryzacji powykonawczej podlegają wszystkie obiekty na które wymagane jest pozwolenie na budowę między innymi: Budynki mieszkalne i komercyjne Mosty, tunelu i konstrukcje inżynierskie Drogi, autostrady i mosty Obiekty przemysłowe i magazyny Obiekty sportowe i rekreacyjne, takie jak stadiony. Obiekty użyteczności publicznej, takie jak szkoły, szpitale i budynki rządowe Infrastruktura komunikacyjna, takie jak linie kolejowe i lotniska Dodatkowo inwentaryzacji podlegają budynki rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy od 35 m² do 70 m². Niezależnie od wyżej wymienionych organ Nadzoru Budowlanego

Samorządowe Kolegium Odwoławcze - WZ, podział nieruchomości

Jak odwołać się od warunków zabudowy? Występując o warunki zabudowy możemy spotkać się z odmową ze strony wójta, burmistrza lub prezydenta miasta / gminy. Odmowa wydawana jest w formie decyzji administracyjnej dlatego możemy odwołać się od takiej decyzji do samorządowego kolegium odwoławczego. Z podobnym odwołaniem można wystąpić również gdy warunki zabudowy zostały ustalone, ale są dla nas niekorzystne. Co zrobić jeśli nie można podzielić działki? Żeby podzielić działkę trzeba spełnić kilka warunków (dostęp do drogi, zgodność z planem zagospodarowania lub warunkami zabudowy, itp.). W praktyce często przepisy podlegają "lokalnym" interpretacjom. Potwierdzeniem na "uznaniowość" urzędników jest fakt, że czasami w sąsiednich gminach są wydawane różne decyzje w podobnych sprawach, dotyczących podobnych nieruchomości. Ocena urzędnika czy w danym przypadku można podzielić działkę, może być niesłuszna, co potwierdzają liczne orzeczenia samorządowych kolegiów odwoławczych.

GEOPORTAL GMINA KOLUSZKI PLAN ZAGOSPODAROWANIA

Mapa Gminy Koluszki Na gminnym Geoportalu  mapa.inspire-hub.pl/#/gmina_koluszki  można sprawdzić przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Po kliknięciu na wybraną działką uzyskujemy dostęp do rysunku planu i uchwały, w której zapisane są szczegółu dotyczące przeznaczenia działki. ❓💁📖 Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz: 📞 +48 690 210 110 📱 +48 537 468 695 📧 biuro@smartgeo.pl 💻 www.dzialkilodzkie.pl

GMINA DOBROŃ PLAN ZAGOSPODAROWANIA WARUNKI ZABUDOWY

Jeśli planujesz zakup działki bądź budowę w gminie Dobroń , sprawdź przeznaczenie terenu na gminnym geoportalu. dobron.e-mapa.net Obszar gminy można podzielić na: Teren objęty planem zagospodarowania Listę planów zagospodarowania Gminy Dobroń można znaleźć na stronie  dobron.bip.net.pl Wypis i wyrys z planu zagospodarowania wydaje Urząd Gminy +48 43 677 26 83 wew.114 Bud. B pok. nr 3 planowanie@dobron.ug.gov.pl Do pobrania: wniosek Teren nie objęty planem. na takich nieruchomościach przed podjęciem inwestycji należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Decyzje o warunkach zabudowy tel: +48 43 677 26 83 wew.114 Bud. B pok. nr 3 planowanie@dobron.ug.gov.pl Potrzebne dokumenty: Wniosek 2 egz. mapy do celów opiniodawczych / ewentualnie do celów projektowych/ w skali 1:500 lub 1:1000, mapa ma obejmować teren objęty wnioskiem wraz z obszarem podlegającym analizie /w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki, nie mniejszej niż 50m/ z naniesioną lokalizacją projektowany

PLAN ZAGOSPODAROWANIA GMINY BRZEZINY

O Plan Miejscowy w Gminie  Brzeziny można pytać w pokoju 1.19 lub pod numerem   tel. 46 874-32-29 . Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i nieruchomości obsługuje p. Katarzyna Strumian Gdzie mogę sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego Brzeziny (łódzkie)? Gmina Brzeziny prowadzi również geoportal  sip.gison.pl/brzezinybrzezinski . Internetowa mapa zawiera informacje o przeznaczeniu działek w planie zagospodarowania.  Brzeziny Miejscowy plan zagospodarowania mapa.inspire-hub.pl/#/brzeziny Geoportal Powiatu brzezińskiego brzeziny.geoportal2.pl Na powiatowym portalu można sprawdzić m.in. numery działek geodezyjnych, klasyfikację gruntów, uzbrojenie podziemne. ❓💁📖 Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz: 📞 +48 690 210 110 📱 +48 537 468 695 📧 biuro@smartgeo.pl

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE GMINY SŁAWNO

Jeśli planujesz budowę w gminie Sławno w powiecie opoczyńskim sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego. Obszar gminy nie jest w 100 % pokryty planami zagospodarowania przestrzennego, dlatego budowę trzeba poprzedzić uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy. Poglądowym dokumentem, który może sugerować gdzie możemy budować np. domy jest Studium Uwarunkowań . Jest to dokument, który określa obszary przeznaczone pod różne sposoby użytkowania. Odrębnymi kolorami na mapie oznaczone są tereny mieszkaniowe, przemysłowe i rekreacyjne . Gmina Sławno jest sąsiaduje z zalewem Sulejowskim stąd działki rekreacyjne są tutaj często kupowane. Większy rozmiar map i szczegóły dotyczące zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno można znaleźć pod adresem  ugslawno.pl Pod adresem  bip.ugslawno.pl  można znaleźć druki do złożenia wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego. Jeśli przed zakupem działki sprzedający wystąpił o warunki zabudowy można złożyć