Przejdź do głównej zawartości

MAPA ZASADNICZA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Co to jest mapa do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych (MDCP) to szczegółowa mapa najczęściej w skali 1:500, która jest niezbędna przy projektowaniu inwestycji budowlanych. Stanowi podstawę do opracowania projektu budowlanego i zawiera informacje o zagospodarowaniu terenu, infrastrukturze technicznej, sieciach uzbrojenia terenu oraz innych elementach istotnych z punktu widzenia inwestycji.

Koszt mapy do celów projektowych

Koszt wykonania mapy do celów projektowych może się różnić w zależności od kilku czynników, takich jak:

  • Powierzchnia terenu, który ma zostać zmierzony.
  • Szczególne wymagania terenowe. Duża liczba zmian w terenie w stosunku do treści mapy zasadniczej.
  • Wymagania dotyczące dokładności i szczegółowości mapy. Dla architekta niezbędne są często elementy inne niż te występujące na mapie zasadniczej.

Przykładowe koszty mogą wynosić od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Średni koszt może wynosić około 1500-3000 zł za standardową działkę budowlaną.

Jaka jest różnica: mapa zasadnicza i mapa do celów projektowych

Mapa zasadnicza to mapa geodezyjna przedstawiająca szczegółowo stan zagospodarowania terenu oraz jego uzbrojenie. Prowadzona jest przez powiatowy lub miejski ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Jednak nie zawsze musi być aktualna. Treść tej mapy pochodzi z inwentaryzacji powykonawczych lub z innych pomiarów  Mapa do celów projektowych to zaktualizowana mapa zasadnicza, która jest dostosowana do potrzeb konkretnego projektu budowlanego, uzupełniona o wszystkie niezbędne elementy wymagane w procesie projektowania. Mapa do celów projektowych może zawierać również elementy planu zagospodarowania przestrzennego, np. linie rozgraniczające lub linie zabudowy.

Rozporządzenie dotyczące mapy do celów projektowych

W Polsce zasady dotyczące sporządzania map do celów projektowych reguluje Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz standardów technicznych, jakim powinny odpowiadać te opracowania. Przepisy określają wymagania techniczne dotyczące dokładności, formy i treści mapy do celów projektowych.

Ważność mapy do celów projektowych

Mapa do celów projektowych ma określoną ważność, która jest związana z dynamicznymi zmianami w zagospodarowaniu terenu. Nie ma jednak przepisu który by regulował konkretny termin (np. 6 miesięcy lub 2 lata) ważności mapy. Można przyjąć że mapa "traci ważność" z chwilą zmiany sytuacji w terenie w stosunku do treści mapy. Kolejnym elementem który może wpłynąć na aktualność mapy zasadniczej to projektowane elementy, których nie było w trakcie opracowania mapy dc projektowych.


❓💁📖 Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📞 +48 690 210 110
📱 +48 537 468 695
📧 biuro@smartgeo.pl

Popularne posty z tego bloga

SKRÓTY NA MAPIE GEODEZYJNEJ

Jak rozszyfrować skróty na mapie?  Jak odczytać skróty których nie ma w legendzie mapy?  Prezentujemy wykaz skrótów które znajdziecie na: mapie do celów projektowych , mapie zasadniczej lub mapie do celów opiniodawczych. skrót nazwa a budynek zakwaterowania turystycznego, pozostały A pomiar wykrywaczem przewodów al. alejka b budynek biurowy B dane branżowe b przewód benzynowy b.z. inna budowla ziemna br. bród br. bruk bt. beton c przewód ciepłowniczy ch. chodnik

OZNACZENIA WYSOKOŚCI NA MAPIE ZASADNICZEJ

Co oznaczają liczby na mapie geodezyjnej? Rzędne (wysokości) na mapie zasadniczej oraz mapie do celów projektowych podawane są w przypadku: przewodów kanalizacyjnych (ks, kd) - dla dna rury, przewodów kablowych (np. prąd) - dla wierzchu kabla, przewodów rurowych (np. woda, gaz) - dla średnicy przewodu. Zasady tworzenia mapy zasadniczej i mapy do celów projektowych regulują głównie dwa przepisy: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej przewód i studzienka wodociągowa przewody energetyczne szkic inwentaryzacji przewodów podziemnych ❔💁📖 Jeśli

Jak wyznaczyć granice działki samemu

Wskazanie granic działek to zadanie dla geodety , ale można spróbować samemu. Jest wiele sposobów wyznaczania granic działek: Jeśli były już stabilizowane znaki graniczne (słupki, paliki, kamienie) możemy spróbować je odnaleźć. Prawdopodobnie został sporządzony protokół graniczny na którym są wymiary działki, odległości od trwałych elementów (budynki, ogrodzenia, itp.). Korzystając z tego dokumentu możemy przy pomocy taśmy lub innego przyrządu pomiarowego "odłożyć" odległości od widocznych ścian budynku albo ogrodzenia i znaleźć słupek graniczny.  Jeśli w posiadanej dokumentacji nie posiadamy kopii takiego protokołu granicznego, jego oryginał można znaleźć w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej . Jeśli odnajdziemy przynajmniej jeden słupek graniczny kolejne możemy odnaleźć na podstawie odległości przy pomocy taśmy mierniczej. Co zrobić jeśli znaków granicznych nigdy nie było? Można skorzystać z aplikacji  na telefon. Korzystając z lokalizacji GPS urząd