Geodezja Łódź: Samorządowe Kolegium Odwoławcze - WZ, podział nieruchomości

Samorządowe Kolegium Odwoławcze - WZ, podział nieruchomości


Jak odwołać się od warunków zabudowy?

Występując o warunki zabudowy możemy spotkać się z odmową ze strony wójta, burmistrza lub prezydenta miasta / gminy. Odmowa wydawana jest w formie decyzji administracyjnej dlatego możemy odwołać się od takiej decyzji do samorządowego kolegium odwoławczego. Z podobnym odwołaniem można wystąpić również gdy warunki zabudowy zostały ustalone, ale są dla nas niekorzystne.


Co zrobić jeśli nie można podzielić działki?

Żeby podzielić działkę trzeba spełnić kilka warunków (dostęp do drogi, zgodność z planem zagospodarowania lub warunkami zabudowy, itp.). W praktyce często przepisy podlegają "lokalnym" interpretacjom. Potwierdzeniem na "uznaniowość" urzędników jest fakt, że czasami w sąsiednich gminach są wydawane różne decyzje w podobnych sprawach, dotyczących podobnych nieruchomości. Ocena urzędnika czy w danym przypadku można podzielić działkę, może być niesłuszna, co potwierdzają liczne orzeczenia samorządowych kolegiów odwoławczych. 

W przypadku wydania negatywnego zaopiniowania wstępnego projektu podziału możemy wnieść zażalenie na takie postanowienie do samorządowego kolegium odwoławczego.

Jeśli jesteśmy niezadowoleni z decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta możemy odwołać się od takiej decyzji do samorządowego kolegium odwoławczego

Możemy też żądać wznowienia postępowania lub do stwierdzania nieważności decyzji.

Samorządowe Kolegia Odwoławcze są organami jednostek samorządu terytorialnego. SKO rozpatrują odwołania od decyzji administracyjnych, zażalenia na postanowienia, żądania wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności decyzji.

Mapa właściwości miejscowej samorządowych kolegiów odwoławczych w województwie łódzkim

Mapa została wykonana na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie obszarów właściwości miejscowej samorządowych kolegiów odwoławczych.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi

ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź
tel.: 42 633 01 09, 42 632 24 85
fax: 42 630-72-14
sekretariat@sko.lodz.pl


Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim

ul. Juliusza Słowackiego 19
97-300 Piotrków Trybunalski
telefon/fax Sekretariat: 44 649-79-20
biuro: 44 649-64-98, 44 649-78-66
e-mail: sko@skopiotrkow.finn.pl


Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu

Plac Wojewódzki 3
98 - 200 Sieradz
tel: (0-43) 822-64-50 , tel/fax: (0-43) 822-57-97
E-mail: sko@sieradz.finn.plSamorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach

96-100 Skierniewice,
ul. Trzcińska 18,
tel.: /0-46/ 833 22 43, 833 34 27,
fax: 833 22 43,
e-mail: poczta@skoskierniewice.gov.pl

Stan prawny na dzień 1.01.2022 r.

❓💁📖 Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📞 +48 690 210 110
📱 +48 537 468 695
📧 biuro@smartgeo.pl