Przejdź do głównej zawartości

Samorządowe Kolegium Odwoławcze - WZ, podział nieruchomości


Jak odwołać się od warunków zabudowy?

Występując o warunki zabudowy możemy spotkać się z odmową ze strony wójta, burmistrza lub prezydenta miasta / gminy. Odmowa wydawana jest w formie decyzji administracyjnej dlatego możemy odwołać się od takiej decyzji do samorządowego kolegium odwoławczego. Z podobnym odwołaniem można wystąpić również gdy warunki zabudowy zostały ustalone, ale są dla nas niekorzystne.


Co zrobić jeśli nie można podzielić działki?

Żeby podzielić działkę trzeba spełnić kilka warunków (dostęp do drogi, zgodność z planem zagospodarowania lub warunkami zabudowy, itp.). W praktyce często przepisy podlegają "lokalnym" interpretacjom. Potwierdzeniem na "uznaniowość" urzędników jest fakt, że czasami w sąsiednich gminach są wydawane różne decyzje w podobnych sprawach, dotyczących podobnych nieruchomości. Ocena urzędnika czy w danym przypadku można podzielić działkę, może być niesłuszna, co potwierdzają liczne orzeczenia samorządowych kolegiów odwoławczych. 

W przypadku wydania negatywnego zaopiniowania wstępnego projektu podziału możemy wnieść zażalenie na takie postanowienie do samorządowego kolegium odwoławczego.

Jeśli jesteśmy niezadowoleni z decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta możemy odwołać się od takiej decyzji do samorządowego kolegium odwoławczego

Możemy też żądać wznowienia postępowania lub do stwierdzania nieważności decyzji.

Samorządowe Kolegia Odwoławcze są organami jednostek samorządu terytorialnego. SKO rozpatrują odwołania od decyzji administracyjnych, zażalenia na postanowienia, żądania wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności decyzji.

Mapa właściwości miejscowej samorządowych kolegiów odwoławczych w województwie łódzkim

Mapa została wykonana na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie obszarów właściwości miejscowej samorządowych kolegiów odwoławczych.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi

ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź
tel.: 42 633 01 09, 42 632 24 85
fax: 42 630-72-14
sekretariat@sko.lodz.pl


Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim

ul. Juliusza Słowackiego 19
97-300 Piotrków Trybunalski
telefon/fax Sekretariat: 44 649-79-20
biuro: 44 649-64-98, 44 649-78-66
e-mail: sko@skopiotrkow.finn.pl


Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu

Plac Wojewódzki 3
98 - 200 Sieradz
tel: (0-43) 822-64-50 , tel/fax: (0-43) 822-57-97
E-mail: sko@sieradz.finn.plSamorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach

96-100 Skierniewice,
ul. Trzcińska 18,
tel.: /0-46/ 833 22 43, 833 34 27,
fax: 833 22 43,
e-mail: poczta@skoskierniewice.gov.pl

Stan prawny na dzień 1.01.2022 r.

❓💁📖 Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📞 +48 690 210 110
📱 +48 537 468 695
📧 biuro@smartgeo.pl

Popularne posty z tego bloga

SKRÓTY NA MAPIE GEODEZYJNEJ

Jak rozszyfrować skróty na mapie?  Jak odczytać skróty których nie ma w legendzie mapy?  Prezentujemy wykaz skrótów które znajdziecie na: mapie do celów projektowych , mapie zasadniczej lub mapie do celów opiniodawczych. skrót nazwa a budynek zakwaterowania turystycznego, pozostały A pomiar wykrywaczem przewodów al. alejka b budynek biurowy B dane branżowe b przewód benzynowy b.z. inna budowla ziemna br. bród br. bruk bt. beton c przewód ciepłowniczy ch. chodnik

OZNACZENIA WYSOKOŚCI NA MAPIE ZASADNICZEJ

Co oznaczają liczby na mapie geodezyjnej? Rzędne (wysokości) na mapie zasadniczej oraz mapie do celów projektowych podawane są w przypadku: przewodów kanalizacyjnych (ks, kd) - dla dna rury, przewodów kablowych (np. prąd) - dla wierzchu kabla, przewodów rurowych (np. woda, gaz) - dla średnicy przewodu. Zasady tworzenia mapy zasadniczej i mapy do celów projektowych regulują głównie dwa przepisy: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej przewód i studzienka wodociągowa przewody energetyczne szkic inwentaryzacji przewodów podziemnych ❔💁📖 Jeśli

Jak wyznaczyć granice działki samemu

Wskazanie granic działek to zadanie dla geodety , ale można spróbować samemu. Jest wiele sposobów wyznaczania granic działek: Jeśli były już stabilizowane znaki graniczne (słupki, paliki, kamienie) możemy spróbować je odnaleźć. Prawdopodobnie został sporządzony protokół graniczny na którym są wymiary działki, odległości od trwałych elementów (budynki, ogrodzenia, itp.). Korzystając z tego dokumentu możemy przy pomocy taśmy lub innego przyrządu pomiarowego "odłożyć" odległości od widocznych ścian budynku albo ogrodzenia i znaleźć słupek graniczny.  Jeśli w posiadanej dokumentacji nie posiadamy kopii takiego protokołu granicznego, jego oryginał można znaleźć w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej . Jeśli odnajdziemy przynajmniej jeden słupek graniczny kolejne możemy odnaleźć na podstawie odległości przy pomocy taśmy mierniczej. Co zrobić jeśli znaków granicznych nigdy nie było? Można skorzystać z aplikacji  na telefon. Korzystając z lokalizacji GPS urząd