Geodezja Łódź: POMIARY PIONOWOŚCI BUDOWLI WYSMUKŁYCH