Geodezja Łódź: PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI


Podział nieruchomości polega na odłączeniu z dotychczasowej księgi wieczystej co najmniej jednej działki gruntu wchodzącej w jej skład (wykreślenie z I działu księgi wieczystej) i założenie dla niej nowej księgi wieczystej. W ujęciu administracyjno-prawnym podział nieruchomości polega na określeniu w dotychczasowych jej granicach innej konfiguracji geodezyjnej działek gruntu wchodzących w jej skład, bez zmiany jej dotychczasowego właściciela – podział geodezyjny.


PODZIAŁ KROK PO KROKU >>> zobacz tutaj


Mapa z projektem podziału nieruchomości

📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz: