Geodezja Łódź: WZNOWIENIE GRANIC

WZNOWIENIE GRANIC

Jak znaleźć słupki geodezyjne


Możemy dla Ciebie wznowić znaki graniczne jeżeli zostały przesunięte, uszkodzone lub zniszczone. 

Znaki graniczne, mogą być wznowione bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli były ustalone uprzednio oraz istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia. Jeżeli jednak wyniknie spór co do położenia znaków, strony mogą wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy.

O czynnościach wznowienia znaków granicznych zawiadamia się zainteresowane strony. Z czynności wznowienia znaków granicznych sporządzamy protokół graniczny.

> SPRAWDŹ INNE USŁUGI GEODEZYJNE <

📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
+48 690 210 110
📱 +48 537 468 695
✉ biuro@smartgeo.pl