Geodezja Łódź: Geodezja przez internet

Geodezja przez internet

W wybranych miejscowościach w Polsce można już załatwić przez interenet sprawy z dziedziny geodezji i nieruchomości.

>> Stwierdzenie nieważności decyzji, postanowienia w przedmiocie - ewidencji gruntów, klasyfikacji gruntów


>> Udostępnianie danych z operatu ewidencyjnego


>> Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym


>> Udostępnienie danych z Państwowego Rejestru Granic


>> Udostępnienie danych ze zbioru geodezyjnego


>> Udostępnienie poświadczonej mapy zasadniczej


>> Udzielanie informacji z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej


>> Ujawnienie w ewidencji gruntów i budynków umów dzierżawy


>> Ujawnienie w ewidencji gruntów i budynków umów dzierżawy


>> Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego dla nieruchomości


>> Wydanie zaświadczenia o położeniu budynku


>> Wydawanie wypisów, wyrysów i wypisów, informacji z operatu ewidencyjnego, mapy ewidencyjnej


>> Wydzierżawienie gruntu rolnego lub działki ogrodowej


>> Wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej


>> Wznowienie postępowania administracyjnego w przedmiocie - ewidencji gruntów, klasyfikacji gruntów


>> Zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego do spraw emerytalno-rentowych


>> Zgłoszenie do ewidencji zbioru danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej


>> Zmiana klasyfikacji gruntów


>> Zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków