Przejdź do głównej zawartości

GEODEZJA PRZEZ INTERNET - ŁÓDŹ

PORTAL CZASOWO NIEDOSTĘPNY

Zamów mapę z dostawą do domu!

W Łódzkim Ośrodku Geodezji można składać wnioski elektroniczne przez Portal GIS.


Portal daje możliwość składania wniosków m.in.: o wypis z rejestru gruntów, budynków, lokali; o wyrys z mapy ewidencyjnej; o kopię mapy ewidencyjnej oraz kopię mapy zasadniczej. 

Po złożeniu wniosku należy wnieść wymaganą opłatę, a następnie oczekiwać na informację o możliwości odbioru dokumentu.

portalgis.log.lodz.pl

REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

Wniosek o wypis z rejestru gruntow

Wniosek o wypis z rejestru gruntów

Jest to zaświadczenie do Notariusza, banku (np. kredyt), Sądu (np. Księgi Wieczyste), Urzędu Skarbowego, Wydziału Finansowego UMŁ.
Wniosek o wypis z rejestru budunkow

Wniosek o wypis z rejestru budunków

Jest to zaświadczenie do Notariusza, banku (np. kredyt), Sądu (np. Księgi Wieczyste), Urzędu Skarbowego, Wydziału Finansowego UMŁ.
Wniosek o wypis z rejestru lokali

Wniosek o wypis z rejestru lokali

Jest to zaświadczenie do Notariusza, banku (np. kredyt), Sądu (np. Księgi Wieczyste), Urzędu Skarbowego, Wydziału Finansowego UMŁ.
Wniosek o wypis z kartoteki budynkow

Wniosek o wypis z kartoteki budynków

Jest to zaświadczenie do Notariusza, banku (np. kredyt), Sądu (np. Księgi Wieczyste), Urzędu Skarbowego, Wydziału Finansowego UMŁ.
Wniosek o wypis z kartoteki lokali

Wniosek o wypis z kartoteki lokali

Jest to zaświadczenie do Notariusza, banku (np. kredyt), Sądu (np. Księgi Wieczyste), Urzędu Skarbowego, Wydziału Finansowego UMŁ.
Wniosek o uproszczony wypis z rejestru gruntow

Wniosek o uproszczony wypis z rejestru gruntów

Jest to zaświadczenie dla Rzeczoznawców i Projektantów.
Wniosek o wyrys z mapy ewidencyjnej

Wniosek o wyrys z mapy ewidencyjnej

Jest to zaświadczenie do Notariusza, banku (np. kredyt), Sądu (np.: do założenia Księgi Wieczystej, wyjścia ze współwłasności; ujawnienie zmian w Księdze Wieczystej).
Wniosek o kopie mapy ewidencyjnej

Wniosek o kopię mapy ewidencyjnej

Jest to dokument służący do ujawnienia budynków w księgach wieczystych (wymagana dodatkowa pieczątka), dla banku (np. kredyt), do celu własnego. Dla Rzeczoznawcy do wyceny i do operatu szacunkowego. Do opinii środowiskowej.
Wniosek o kopie mapy zasadniczej

Wniosek o kopię mapy zasadniczej

Jest to dokument służący do wydania decyzji o warunkach zabudowy, warunków zasilania (przyłącza), do celu własnego. Dla Rzeczoznawcy do operatu szacunkowego i wyceny. Dla projektanta do projektu. Do zgłoszenia prac budowlanych.
Wniosek o charakterze ogolnym

Wniosek o charakterze ogólnym

Dzięki temu wnioskowi można zgłosić swoją sprawę do ŁOG, o ile jej tematyka nie dotyczy żadnego z powyższych wniosków. Przykład: zapytanie o udostępnienie danych ewidencyjnych (m.in. nr KW)


CENNIK USŁUG GEODEZYJNYCH

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego
Wypis na jedną działkę ewidencyjną ...12,00zł
... każda następna działka w tej samej jednostce rejestrowej i na tym samym wydruku6,00zł
Wypis z kartoteki budynków na jeden budynek ...12,00zł
... każdy następny budynek w tej samej jednostce budynkowej i na tym samym wydruku6,00zł
Wypis z rejestru lokali na jeden lokal ...12,00zł
… każdy następny lokal w tej samej jednostce lokalowej i na tym samym wydruku6,00zł
Wyrys na jedną działkę ewidencyjną ...120,00zł
… każda następna działka na tej samej mapie12,00zł
Informacja o jednej działce ewidencyjnej, budynku lub lokalu (m.in. nr KW) – nie zawiera informacji o właścicielu4,00zł
Kopia mapy zasadniczej - format A4 - 1 egz.34,92zł
Kopia mapy zasadniczej - format A4 - każdy następny egzemplarz7,92zł
Kopia mapy zasadniczej - format A3 - 1 egz.54,84zł
Kopia mapy zasadniczej - format A3 - każdy następny egzemplarz14,34zł
Kopia mapy zasadniczej - format A2 - 1 egz.74,76zł
Kopia mapy zasadniczej - format A2 - każdy następny egzemplarz20,76zł
Kopia mapy zasadniczej - format A1 - 1 egz.95,91zł
Kopia mapy zasadniczej - format A1 - każdy następny egzemplarz28,41zł
Kopia mapy ewidencyjnej - format A4 - 1 egz.13,92zł
Kopia mapy ewidencyjnej - format A4 - każdy następny egzemplarz5,82zł
Kopia mapy ewidencyjnej - format A3 - 1 egz.23,34zł
Kopia mapy ewidencyjnej - format A3 - każdy następny egzemplarz11,19zł
Kopia mapy ewidencyjnej - format A2 - 1 egz.32,76zł
Kopia mapy ewidencyjnej - format A2 - każdy następny egzemplarz16,56zł
Kopia mapy ewidencyjnej - format A1 - 1 egz.43,41zł
Kopia mapy ewidencyjnej - format A1 - każdy następny egzemplarz23,16zł
Mapa w wersji elektronicznej - 1ha37,50zł


📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📞+48 690 210 110
📱+48 537 468 695
📩 biuro@smartgeo.pl

Popularne posty z tego bloga

SKRÓTY NA MAPIE GEODEZYJNEJ

Jak rozszyfrować skróty na mapie?  Jak odczytać skróty których nie ma w legendzie mapy?  Prezentujemy wykaz skrótów które znajdziecie na: mapie do celów projektowych , mapie zasadniczej lub mapie do celów opiniodawczych. skrót nazwa a budynek zakwaterowania turystycznego, pozostały A pomiar wykrywaczem przewodów al. alejka b budynek biurowy B dane branżowe b przewód benzynowy b.z. inna budowla ziemna br. bród br. bruk bt. beton c przewód ciepłowniczy ch. chodnik

OZNACZENIA WYSOKOŚCI NA MAPIE ZASADNICZEJ

Co oznaczają liczby na mapie geodezyjnej? Rzędne (wysokości) na mapie zasadniczej oraz mapie do celów projektowych podawane są w przypadku: przewodów kanalizacyjnych (ks, kd) - dla dna rury, przewodów kablowych (np. prąd) - dla wierzchu kabla, przewodów rurowych (np. woda, gaz) - dla średnicy przewodu. Zasady tworzenia mapy zasadniczej i mapy do celów projektowych regulują głównie dwa przepisy: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej przewód i studzienka wodociągowa przewody energetyczne szkic inwentaryzacji przewodów podziemnych ❔💁📖 Jeśli

Jak wyznaczyć granice działki samemu

Wskazanie granic działek to zadanie dla geodety , ale można spróbować samemu. Jest wiele sposobów wyznaczania granic działek: Jeśli były już stabilizowane znaki graniczne (słupki, paliki, kamienie) możemy spróbować je odnaleźć. Prawdopodobnie został sporządzony protokół graniczny na którym są wymiary działki, odległości od trwałych elementów (budynki, ogrodzenia, itp.). Korzystając z tego dokumentu możemy przy pomocy taśmy lub innego przyrządu pomiarowego "odłożyć" odległości od widocznych ścian budynku albo ogrodzenia i znaleźć słupek graniczny.  Jeśli w posiadanej dokumentacji nie posiadamy kopii takiego protokołu granicznego, jego oryginał można znaleźć w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej . Jeśli odnajdziemy przynajmniej jeden słupek graniczny kolejne możemy odnaleźć na podstawie odległości przy pomocy taśmy mierniczej. Co zrobić jeśli znaków granicznych nigdy nie było? Można skorzystać z aplikacji  na telefon. Korzystając z lokalizacji GPS urząd