Geodezja Łódź: GEODEZJA PRZEZ INTERNET - ŁÓDŹ

GEODEZJA PRZEZ INTERNET - ŁÓDŹ

PORTAL CZASOWO NIEDOSTĘPNY

Zamów mapę z dostawą do domu!

W Łódzkim Ośrodku Geodezji można składać wnioski elektroniczne przez Portal GIS.


Portal daje możliwość składania wniosków m.in.: o wypis z rejestru gruntów, budynków, lokali; o wyrys z mapy ewidencyjnej; o kopię mapy ewidencyjnej oraz kopię mapy zasadniczej. 

Po złożeniu wniosku należy wnieść wymaganą opłatę, a następnie oczekiwać na informację o możliwości odbioru dokumentu.

portalgis.log.lodz.pl

REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

Wniosek o wypis z rejestru gruntow

Wniosek o wypis z rejestru gruntów

Jest to zaświadczenie do Notariusza, banku (np. kredyt), Sądu (np. Księgi Wieczyste), Urzędu Skarbowego, Wydziału Finansowego UMŁ.
Wniosek o wypis z rejestru budunkow

Wniosek o wypis z rejestru budunków

Jest to zaświadczenie do Notariusza, banku (np. kredyt), Sądu (np. Księgi Wieczyste), Urzędu Skarbowego, Wydziału Finansowego UMŁ.
Wniosek o wypis z rejestru lokali

Wniosek o wypis z rejestru lokali

Jest to zaświadczenie do Notariusza, banku (np. kredyt), Sądu (np. Księgi Wieczyste), Urzędu Skarbowego, Wydziału Finansowego UMŁ.
Wniosek o wypis z kartoteki budynkow

Wniosek o wypis z kartoteki budynków

Jest to zaświadczenie do Notariusza, banku (np. kredyt), Sądu (np. Księgi Wieczyste), Urzędu Skarbowego, Wydziału Finansowego UMŁ.
Wniosek o wypis z kartoteki lokali

Wniosek o wypis z kartoteki lokali

Jest to zaświadczenie do Notariusza, banku (np. kredyt), Sądu (np. Księgi Wieczyste), Urzędu Skarbowego, Wydziału Finansowego UMŁ.
Wniosek o uproszczony wypis z rejestru gruntow

Wniosek o uproszczony wypis z rejestru gruntów

Jest to zaświadczenie dla Rzeczoznawców i Projektantów.
Wniosek o wyrys z mapy ewidencyjnej

Wniosek o wyrys z mapy ewidencyjnej

Jest to zaświadczenie do Notariusza, banku (np. kredyt), Sądu (np.: do założenia Księgi Wieczystej, wyjścia ze współwłasności; ujawnienie zmian w Księdze Wieczystej).
Wniosek o kopie mapy ewidencyjnej

Wniosek o kopię mapy ewidencyjnej

Jest to dokument służący do ujawnienia budynków w księgach wieczystych (wymagana dodatkowa pieczątka), dla banku (np. kredyt), do celu własnego. Dla Rzeczoznawcy do wyceny i do operatu szacunkowego. Do opinii środowiskowej.
Wniosek o kopie mapy zasadniczej

Wniosek o kopię mapy zasadniczej

Jest to dokument służący do wydania decyzji o warunkach zabudowy, warunków zasilania (przyłącza), do celu własnego. Dla Rzeczoznawcy do operatu szacunkowego i wyceny. Dla projektanta do projektu. Do zgłoszenia prac budowlanych.
Wniosek o charakterze ogolnym

Wniosek o charakterze ogólnym

Dzięki temu wnioskowi można zgłosić swoją sprawę do ŁOG, o ile jej tematyka nie dotyczy żadnego z powyższych wniosków. Przykład: zapytanie o udostępnienie danych ewidencyjnych (m.in. nr KW)


CENNIK USŁUG GEODEZYJNYCH

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego
Wypis na jedną działkę ewidencyjną ...12,00zł
... każda następna działka w tej samej jednostce rejestrowej i na tym samym wydruku6,00zł
Wypis z kartoteki budynków na jeden budynek ...12,00zł
... każdy następny budynek w tej samej jednostce budynkowej i na tym samym wydruku6,00zł
Wypis z rejestru lokali na jeden lokal ...12,00zł
… każdy następny lokal w tej samej jednostce lokalowej i na tym samym wydruku6,00zł
Wyrys na jedną działkę ewidencyjną ...120,00zł
… każda następna działka na tej samej mapie12,00zł
Informacja o jednej działce ewidencyjnej, budynku lub lokalu (m.in. nr KW) – nie zawiera informacji o właścicielu4,00zł
Kopia mapy zasadniczej - format A4 - 1 egz.34,92zł
Kopia mapy zasadniczej - format A4 - każdy następny egzemplarz7,92zł
Kopia mapy zasadniczej - format A3 - 1 egz.54,84zł
Kopia mapy zasadniczej - format A3 - każdy następny egzemplarz14,34zł
Kopia mapy zasadniczej - format A2 - 1 egz.74,76zł
Kopia mapy zasadniczej - format A2 - każdy następny egzemplarz20,76zł
Kopia mapy zasadniczej - format A1 - 1 egz.95,91zł
Kopia mapy zasadniczej - format A1 - każdy następny egzemplarz28,41zł
Kopia mapy ewidencyjnej - format A4 - 1 egz.13,92zł
Kopia mapy ewidencyjnej - format A4 - każdy następny egzemplarz5,82zł
Kopia mapy ewidencyjnej - format A3 - 1 egz.23,34zł
Kopia mapy ewidencyjnej - format A3 - każdy następny egzemplarz11,19zł
Kopia mapy ewidencyjnej - format A2 - 1 egz.32,76zł
Kopia mapy ewidencyjnej - format A2 - każdy następny egzemplarz16,56zł
Kopia mapy ewidencyjnej - format A1 - 1 egz.43,41zł
Kopia mapy ewidencyjnej - format A1 - każdy następny egzemplarz23,16zł
Mapa w wersji elektronicznej - 1ha37,50zł


📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📞+48 690 210 110
📱+48 537 468 695
📩 biuro@smartgeo.pl