Przejdź do głównej zawartości

Słownik nazewnictwa miejskiego Łodzi


W słowniku uwzględniono nazwy: 
  • ciągów komunikacyjnych (ulic, alei, pasaży),
  • punktów miasta (rynków, placów, rond).


Zebrane nazwy datują się od 1822 roku do chwili obecnej, w historii Łodzi były one zmieniane, przywracane lub znikały razem z nazywanym obiektem. W historii miasta były też okresy funkcjonowania obcojęzycznego nazewnictwa. Słownik ma charakter leksykonu onomastycznego i zawiera trzy rodzaje informacji:
  • dane geograficzne i historyczne o nazywanym obiekcie,
  • przeszłość nazewniczą obiektu,
  • interpretację onomastyczną nazwy.


Św. JERZEGO - niewielka uliczka w pobliżu koszar, w których stacjonował 37. Jekaterynburski Pułk Piechoty, stąd dawna nazwa ulicy  Ekaterynburska. Po odzyskaniu niepodległości w 1919 r. przemianowana na św. Jerzego od wezwania kościoła mieszczącego się przy tej ulicy Nazwa uzasadniona terenowo.
JESIENNA-ej - ulica na Stokach, po włączeniu do Łodzi w 1945 r. zachowała nazwę. Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika jesień 'pora roku'.
JESIONOWA-ej - ulica na Radogoszczu, zachodnia przecznica Zgierskiej, po włączeniu do Łodzi w 1945 r. zachowała nazwę. Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika jesion 'gatunek drzewa'.
*JESIONOWA-ej - Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika jesion 'gatunek drzewa'; zbliżona tematycznie do nazw sąsiednich ulic pochodnych od nazw drzew;  Kołodziejska.
JESIOTROWA-ej - ulica na terenie Chocianowic istniejąca pierwotnie bez nazwy, po włączeniu do Łodzi nazwana w 1946 r. Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika jesiotr 'gatunek ryby'.
JEZIORAŃCZYKÓW - ulica na Teofilowie, na osiedlu Konopnickiej wytyczona i nazwana w 1994 r. Nazwa pamiątkowa.Jeziorańczycy - powstańcy z oddziału Antoniego Jeziorańskiego walczącego w czasie powstania styczniowego m. in. w Łódzkiem.
Antoniego JEZIORAŃSKIEGO - ulica na osiedlu Powstania 1863 r. wytyczona i nazwana w 1992 r. Nazwa upamiętniająca:Antoni Jeziorański, 1821-1882, generał, uczestnik powstania styczniowego.
JEZIORNA-ej - ulica na Radogoszczu, wytyczona i nazwana w 1951 r. Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika jezioro 'naturalny zbiornik wodny'.
*JEZUITÓW - Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika jezuita 'członek zakonu męskiego Kościoła rzymskokatolickiego założony w 1534 r., pełna nazwa: Towarzystwo Jezusowe, łac. Societas Iesu';  Łukasińskiego.

Popularne posty z tego bloga

SKRÓTY NA MAPIE GEODEZYJNEJ

Jak rozszyfrować skróty na mapie?  Jak odczytać skróty których nie ma w legendzie mapy?  Prezentujemy wykaz skrótów które znajdziecie na: mapie do celów projektowych , mapie zasadniczej lub mapie do celów opiniodawczych. skrót nazwa a budynek zakwaterowania turystycznego, pozostały A pomiar wykrywaczem przewodów al. alejka b budynek biurowy B dane branżowe b przewód benzynowy b.z. inna budowla ziemna br. bród br. bruk bt. beton c przewód ciepłowniczy ch. chodnik

OZNACZENIA WYSOKOŚCI NA MAPIE ZASADNICZEJ

Co oznaczają liczby na mapie geodezyjnej? Rzędne (wysokości) na mapie zasadniczej oraz mapie do celów projektowych podawane są w przypadku: przewodów kanalizacyjnych (ks, kd) - dla dna rury, przewodów kablowych (np. prąd) - dla wierzchu kabla, przewodów rurowych (np. woda, gaz) - dla średnicy przewodu. Zasady tworzenia mapy zasadniczej i mapy do celów projektowych regulują głównie dwa przepisy: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej przewód i studzienka wodociągowa przewody energetyczne szkic inwentaryzacji przewodów podziemnych ❔💁📖 Jeśli

Jak wyznaczyć granice działki samemu

Wskazanie granic działek to zadanie dla geodety , ale można spróbować samemu. Jest wiele sposobów wyznaczania granic działek: Jeśli były już stabilizowane znaki graniczne (słupki, paliki, kamienie) możemy spróbować je odnaleźć. Prawdopodobnie został sporządzony protokół graniczny na którym są wymiary działki, odległości od trwałych elementów (budynki, ogrodzenia, itp.). Korzystając z tego dokumentu możemy przy pomocy taśmy lub innego przyrządu pomiarowego "odłożyć" odległości od widocznych ścian budynku albo ogrodzenia i znaleźć słupek graniczny.  Jeśli w posiadanej dokumentacji nie posiadamy kopii takiego protokołu granicznego, jego oryginał można znaleźć w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej . Jeśli odnajdziemy przynajmniej jeden słupek graniczny kolejne możemy odnaleźć na podstawie odległości przy pomocy taśmy mierniczej. Co zrobić jeśli znaków granicznych nigdy nie było? Można skorzystać z aplikacji  na telefon. Korzystając z lokalizacji GPS urząd