Geodezja Łódź: Słownik nazewnictwa miejskiego Łodzi

Słownik nazewnictwa miejskiego Łodzi


W słowniku uwzględniono nazwy: 
  • ciągów komunikacyjnych (ulic, alei, pasaży),
  • punktów miasta (rynków, placów, rond).


Zebrane nazwy datują się od 1822 roku do chwili obecnej, w historii Łodzi były one zmieniane, przywracane lub znikały razem z nazywanym obiektem. W historii miasta były też okresy funkcjonowania obcojęzycznego nazewnictwa. Słownik ma charakter leksykonu onomastycznego i zawiera trzy rodzaje informacji:
  • dane geograficzne i historyczne o nazywanym obiekcie,
  • przeszłość nazewniczą obiektu,
  • interpretację onomastyczną nazwy.


Św. JERZEGO - niewielka uliczka w pobliżu koszar, w których stacjonował 37. Jekaterynburski Pułk Piechoty, stąd dawna nazwa ulicy  Ekaterynburska. Po odzyskaniu niepodległości w 1919 r. przemianowana na św. Jerzego od wezwania kościoła mieszczącego się przy tej ulicy Nazwa uzasadniona terenowo.
JESIENNA-ej - ulica na Stokach, po włączeniu do Łodzi w 1945 r. zachowała nazwę. Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika jesień 'pora roku'.
JESIONOWA-ej - ulica na Radogoszczu, zachodnia przecznica Zgierskiej, po włączeniu do Łodzi w 1945 r. zachowała nazwę. Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika jesion 'gatunek drzewa'.
*JESIONOWA-ej - Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika jesion 'gatunek drzewa'; zbliżona tematycznie do nazw sąsiednich ulic pochodnych od nazw drzew;  Kołodziejska.
JESIOTROWA-ej - ulica na terenie Chocianowic istniejąca pierwotnie bez nazwy, po włączeniu do Łodzi nazwana w 1946 r. Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika jesiotr 'gatunek ryby'.
JEZIORAŃCZYKÓW - ulica na Teofilowie, na osiedlu Konopnickiej wytyczona i nazwana w 1994 r. Nazwa pamiątkowa.Jeziorańczycy - powstańcy z oddziału Antoniego Jeziorańskiego walczącego w czasie powstania styczniowego m. in. w Łódzkiem.
Antoniego JEZIORAŃSKIEGO - ulica na osiedlu Powstania 1863 r. wytyczona i nazwana w 1992 r. Nazwa upamiętniająca:Antoni Jeziorański, 1821-1882, generał, uczestnik powstania styczniowego.
JEZIORNA-ej - ulica na Radogoszczu, wytyczona i nazwana w 1951 r. Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika jezioro 'naturalny zbiornik wodny'.
*JEZUITÓW - Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika jezuita 'członek zakonu męskiego Kościoła rzymskokatolickiego założony w 1534 r., pełna nazwa: Towarzystwo Jezusowe, łac. Societas Iesu';  Łukasińskiego.