Geodezja Łódź: Street View w Polsce

Street View w Polsce

Usługa Google Street View oferująca zdjęcia panoramiczne dróg m.in. dla Polski.
Pierwsze zdjęcia panoramiczne polskich ulic opublikowano w Street View w 2012 roku. Pierwszym miastem dostępnym w tej usłudze była Łódź, ale miesiąc później zasoby serwisu rozbudowano o obrazy dla kilkunastu najważniejszych aglomeracji i miast w kraju. Po tegorocznej aktualizacji przeglądać można także obrazy wielu mniejszych miejscowości oraz terenów wzdłuż ważniejszych dróg krajowych, wojewódzkich czy nawet lokalnych.


Instrukcja korzystania z Street View
Aby wyświetlić zdjęcia z poziomu ulicy w określonej lokalizacji, powiększ obszar do wysokości około 500 km. W prawym górnym rogu pod elementami sterującymi nawigacji zostanie wyświetlona ikona Pegmana . Kliknij i przeciągnij ikonę  do przeglądarki 3D. Wokół dróg, dla których dostępne są zdjęcia z poziomu ulicy, pojawi się niebieska ramka.Upuść ikonę  na drogę z niebieską ramką, aby uruchomić funkcję Street View. W trakcie korzystania z funkcji Street View widoczne są też wszystkie warstwy wybrane w lewym panelu Warstwy. Więcej informacji na temat warstw.
Poniższe sposoby umożliwiają nawigowanie po widoku oraz obracanie go podczas korzystania z trybu Street View:

  • Kliknij dwukrotnie obszar na zdjęciu.
  • Przeciągnij myszą zdjęcie w prawo lub w lewo. W niektórych lokalizacjach możesz przeciągnąć zdjęcie w dół, aby spojrzeć w niebo.
  • Użyj klawiszy strzałek.
  • Użyj pokrętła myszy.
Aby zakończyć działanie funkcji Street View, kliknij przycisk Zamknij widok Street View znajdujący się w prawym górnym rogu.