Przejdź do głównej zawartości

Street View w Polsce

Usługa Google Street View oferująca zdjęcia panoramiczne dróg m.in. dla Polski.
Pierwsze zdjęcia panoramiczne polskich ulic opublikowano w Street View w 2012 roku. Pierwszym miastem dostępnym w tej usłudze była Łódź, ale miesiąc później zasoby serwisu rozbudowano o obrazy dla kilkunastu najważniejszych aglomeracji i miast w kraju. Po tegorocznej aktualizacji przeglądać można także obrazy wielu mniejszych miejscowości oraz terenów wzdłuż ważniejszych dróg krajowych, wojewódzkich czy nawet lokalnych.


Instrukcja korzystania z Street View
Aby wyświetlić zdjęcia z poziomu ulicy w określonej lokalizacji, powiększ obszar do wysokości około 500 km. W prawym górnym rogu pod elementami sterującymi nawigacji zostanie wyświetlona ikona Pegmana . Kliknij i przeciągnij ikonę  do przeglądarki 3D. Wokół dróg, dla których dostępne są zdjęcia z poziomu ulicy, pojawi się niebieska ramka.Upuść ikonę  na drogę z niebieską ramką, aby uruchomić funkcję Street View. W trakcie korzystania z funkcji Street View widoczne są też wszystkie warstwy wybrane w lewym panelu Warstwy. Więcej informacji na temat warstw.
Poniższe sposoby umożliwiają nawigowanie po widoku oraz obracanie go podczas korzystania z trybu Street View:

  • Kliknij dwukrotnie obszar na zdjęciu.
  • Przeciągnij myszą zdjęcie w prawo lub w lewo. W niektórych lokalizacjach możesz przeciągnąć zdjęcie w dół, aby spojrzeć w niebo.
  • Użyj klawiszy strzałek.
  • Użyj pokrętła myszy.
Aby zakończyć działanie funkcji Street View, kliknij przycisk Zamknij widok Street View znajdujący się w prawym górnym rogu.

Popularne posty z tego bloga

SKRÓTY NA MAPIE GEODEZYJNEJ

Jak rozszyfrować skróty na mapie?  Jak odczytać skróty których nie ma w legendzie mapy?  Prezentujemy wykaz skrótów które znajdziecie na: mapie do celów projektowych , mapie zasadniczej lub mapie do celów opiniodawczych. skrót nazwa a budynek zakwaterowania turystycznego, pozostały A pomiar wykrywaczem przewodów al. alejka b budynek biurowy B dane branżowe b przewód benzynowy b.z. inna budowla ziemna br. bród br. bruk bt. beton c przewód ciepłowniczy ch. chodnik

OZNACZENIA WYSOKOŚCI NA MAPIE ZASADNICZEJ

Co oznaczają liczby na mapie geodezyjnej? Rzędne (wysokości) na mapie zasadniczej oraz mapie do celów projektowych podawane są w przypadku: przewodów kanalizacyjnych (ks, kd) - dla dna rury, przewodów kablowych (np. prąd) - dla wierzchu kabla, przewodów rurowych (np. woda, gaz) - dla średnicy przewodu. Zasady tworzenia mapy zasadniczej i mapy do celów projektowych regulują głównie dwa przepisy: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej przewód i studzienka wodociągowa przewody energetyczne szkic inwentaryzacji przewodów podziemnych ❔💁📖 Jeśli

Jak wyznaczyć granice działki samemu

Wskazanie granic działek to zadanie dla geodety , ale można spróbować samemu. Jest wiele sposobów wyznaczania granic działek: Jeśli były już stabilizowane znaki graniczne (słupki, paliki, kamienie) możemy spróbować je odnaleźć. Prawdopodobnie został sporządzony protokół graniczny na którym są wymiary działki, odległości od trwałych elementów (budynki, ogrodzenia, itp.). Korzystając z tego dokumentu możemy przy pomocy taśmy lub innego przyrządu pomiarowego "odłożyć" odległości od widocznych ścian budynku albo ogrodzenia i znaleźć słupek graniczny.  Jeśli w posiadanej dokumentacji nie posiadamy kopii takiego protokołu granicznego, jego oryginał można znaleźć w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej . Jeśli odnajdziemy przynajmniej jeden słupek graniczny kolejne możemy odnaleźć na podstawie odległości przy pomocy taśmy mierniczej. Co zrobić jeśli znaków granicznych nigdy nie było? Można skorzystać z aplikacji  na telefon. Korzystając z lokalizacji GPS urząd