Geodezja Łódź: Portal Geostatystyczny

Portal Geostatystyczny

Portal Geostatystyczny to rozwiązanie do kartograficznej prezentacji danych pozyskanych w spisach powszechnych tj. Powszechnym Spisie Rolnym 2010 (PSR 2010) i Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011 (NSP 2011).

Kompleksowe rozwiązanie dostosowane jest do standardów europejskich, a wszystkie dane w drodze przetwarzania zostają przedstawione w formie odpersonalizowanej, z zachowaniem tajemnicy statystycznej.

Dane prezentowane są przy użyciu takich metod prezentacji kartograficznej jak:
  • kartogramy,
  • kartodiagramy.
Geoportal GUS oferuje wiele funkcji, z których bodaj najciekawsza to możliwość edycji map tematycznych. Użytkownik może bowiem samodzielnie zdefiniować klasy kartogramu lub kartodiagramu (w tym ich liczebność), dobrać skalę barwną i poziom agregacji danych (wg gmin, powiatów, województw itp.) czy dodać dane podkładowe z usług WMS i WFS.

Portal Geostatystyczny dostępny jest pod adresem geo.stat.gov.pl i działa w technologii firmy GISPartner.
Z danych statystycznych można korzystać za pośrednictwem serwisu geoportal.gov.pl.