Przejdź do głównej zawartości

WOLNY ZAWÓD GEODETA

Kto może zostać geodetą?

23 sierpnia 2013 r. weszła w życie ustawa deregulująca dostęp m.in. do zawodu geodety i kartografa. Co to oznacza dla chcących zdobyć teraz uprawnienia zawodowe?

Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii mogą uzyskać osoby, które posiadają:

  1. dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia, studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich:
   - na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych, którego program umożliwia nabycie umiejętności dotyczących geodezyjnych pomiarów podstawowych — dla zakresu geodezyjne pomiary podstawowe,
   - na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych lub w obszarze nauk przyrodniczych, którego program umożliwia nabycie umiejętności dotyczących redakcji map — dla zakresu redakcja map,
   - na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych lub w obszarze nauk przyrodniczych, którego program umożliwia nabycie umiejętności dotyczących fotogrametrii i teledetekcji — dla zakresu fotogrametria i teledetekcja,
  2. rok praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo 2 lata praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia.

       Deregulacja dostępu do zawodu geodety obejmuje 3 zakresy uprawnień:


       1. geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjnie i inwentaryzacyjne
       2. rozgraniczanie i podziały nieruchomości oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
       3. geodezyjne pomiary podstawowe
       4. geodezyjna obsługa inwestycji
       5. geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych
       6. redakcja map
       7. fotogrametria i teledetekcja

       Dotychczasowe wymaganiaZmiany
       Konieczne jest wykształcenie techniczne z zakresu geodezji i kartografii na poziomie wyższym lub średnim.
       Zaświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz niekaralności za ściśle określony katalog przestępstw.
       Konieczne jest posiadanie praktyki zawodowej potwierdzonej przez geodetę uprawnionego. Obecnie wymagana praktyka zawodowa to 3 lata przy wykształceniu wyższym lub 6 lat przy wykształceniu średnim.Skrócenie praktyki zawodowej do 2 lat przy wykształceniu wyższym,
       Egzamin

       Likwidacja obowiązku,
       Wprowadzenie wymogu wpisu do rejestru, dokonywanego na podstawie tytułu zawodowego w zakresie uprawnień


       Czego deregulacja nie zmieniła?


       Najpopularniejsze rodzaje uprawnień wymagają dodatkowo zdania egzaminu państwowego.

       świadectwo uprawnień geodezyjnych

       Deregulacja nie objęła 4 zakresów uprawnień:        1. geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjnie i inwentaryzacyjne
        2. rozgraniczanie i podziały nieruchomości oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
        3. geodezyjne pomiary podstawowe
        4. geodezyjna obsługa inwestycji
        5. geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych
        6. redakcja map
        7. fotogrametria i teledetekcja
        geodeta uprawniony

        📖❔
        Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz: 
        📱+48 690210110
        📱+48 537468695
        📩 biuro@smartgeo.pl

        Popularne posty z tego bloga

        SKRÓTY NA MAPIE GEODEZYJNEJ

        Jak rozszyfrować skróty na mapie?  Jak odczytać skróty których nie ma w legendzie mapy?  Prezentujemy wykaz skrótów które znajdziecie na: mapie do celów projektowych , mapie zasadniczej lub mapie do celów opiniodawczych. skrót nazwa a budynek zakwaterowania turystycznego, pozostały A pomiar wykrywaczem przewodów al. alejka b budynek biurowy B dane branżowe b przewód benzynowy b.z. inna budowla ziemna br. bród br. bruk bt. beton c przewód ciepłowniczy ch. chodnik

        OZNACZENIA WYSOKOŚCI NA MAPIE ZASADNICZEJ

        Co oznaczają liczby na mapie geodezyjnej? Rzędne (wysokości) na mapie zasadniczej oraz mapie do celów projektowych podawane są w przypadku: przewodów kanalizacyjnych (ks, kd) - dla dna rury, przewodów kablowych (np. prąd) - dla wierzchu kabla, przewodów rurowych (np. woda, gaz) - dla średnicy przewodu. Zasady tworzenia mapy zasadniczej i mapy do celów projektowych regulują głównie dwa przepisy: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej przewód i studzienka wodociągowa przewody energetyczne szkic inwentaryzacji przewodów podziemnych ❔💁📖 Jeśli

        Jak wyznaczyć granice działki samemu

        Wskazanie granic działek to zadanie dla geodety , ale można spróbować samemu. Jest wiele sposobów wyznaczania granic działek: Jeśli były już stabilizowane znaki graniczne (słupki, paliki, kamienie) możemy spróbować je odnaleźć. Prawdopodobnie został sporządzony protokół graniczny na którym są wymiary działki, odległości od trwałych elementów (budynki, ogrodzenia, itp.). Korzystając z tego dokumentu możemy przy pomocy taśmy lub innego przyrządu pomiarowego "odłożyć" odległości od widocznych ścian budynku albo ogrodzenia i znaleźć słupek graniczny.  Jeśli w posiadanej dokumentacji nie posiadamy kopii takiego protokołu granicznego, jego oryginał można znaleźć w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej . Jeśli odnajdziemy przynajmniej jeden słupek graniczny kolejne możemy odnaleźć na podstawie odległości przy pomocy taśmy mierniczej. Co zrobić jeśli znaków granicznych nigdy nie było? Można skorzystać z aplikacji  na telefon. Korzystając z lokalizacji GPS urząd