Geodezja Łódź: WOLNY ZAWÓD GEODETA

WOLNY ZAWÓD GEODETA

Kto może zostać geodetą?

23 sierpnia 2013 r. weszła w życie ustawa deregulująca dostęp m.in. do zawodu geodety i kartografa. Co to oznacza dla chcących zdobyć teraz uprawnienia zawodowe?

Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii mogą uzyskać osoby, które posiadają:

  1. dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia, studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich:
   - na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych, którego program umożliwia nabycie umiejętności dotyczących geodezyjnych pomiarów podstawowych — dla zakresu geodezyjne pomiary podstawowe,
   - na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych lub w obszarze nauk przyrodniczych, którego program umożliwia nabycie umiejętności dotyczących redakcji map — dla zakresu redakcja map,
   - na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych lub w obszarze nauk przyrodniczych, którego program umożliwia nabycie umiejętności dotyczących fotogrametrii i teledetekcji — dla zakresu fotogrametria i teledetekcja,
  2. rok praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo 2 lata praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia.

       Deregulacja dostępu do zawodu geodety obejmuje 3 zakresy uprawnień:


       1. geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjnie i inwentaryzacyjne
       2. rozgraniczanie i podziały nieruchomości oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
       3. geodezyjne pomiary podstawowe
       4. geodezyjna obsługa inwestycji
       5. geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych
       6. redakcja map
       7. fotogrametria i teledetekcja

       Dotychczasowe wymaganiaZmiany
       Konieczne jest wykształcenie techniczne z zakresu geodezji i kartografii na poziomie wyższym lub średnim.
       Zaświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz niekaralności za ściśle określony katalog przestępstw.
       Konieczne jest posiadanie praktyki zawodowej potwierdzonej przez geodetę uprawnionego. Obecnie wymagana praktyka zawodowa to 3 lata przy wykształceniu wyższym lub 6 lat przy wykształceniu średnim.Skrócenie praktyki zawodowej do 2 lat przy wykształceniu wyższym,
       Egzamin

       Likwidacja obowiązku,
       Wprowadzenie wymogu wpisu do rejestru, dokonywanego na podstawie tytułu zawodowego w zakresie uprawnień


       Czego deregulacja nie zmieniła?


       Najpopularniejsze rodzaje uprawnień wymagają dodatkowo zdania egzaminu państwowego.

       świadectwo uprawnień geodezyjnych

       Deregulacja nie objęła 4 zakresów uprawnień:        1. geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjnie i inwentaryzacyjne
        2. rozgraniczanie i podziały nieruchomości oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
        3. geodezyjne pomiary podstawowe
        4. geodezyjna obsługa inwestycji
        5. geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych
        6. redakcja map
        7. fotogrametria i teledetekcja
        geodeta uprawniony

        📖❔
        Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz: 
        📱+48 690210110
        📱+48 537468695
        📩 biuro@smartgeo.pl