Przejdź do głównej zawartości

GEOPORTAL ZGIERSKI

Portal Danych Przestrzennych Powiatu zgierskiego
zgierski.webewid.pl >>> wejdź jako gość

Internetowy System Informacji Przestrzennej oparty jest na danych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
Mapa powiatu zgierskiego
Portal prezentuje dane geometryczne w postaci mapy. Zapewnia dostęp do danych geodezyjnych interesantom urzędu, geodetom uprawnionym, rzeczoznawcom majątkowym oraz notariuszom. Dane przestrzenne i opisowe prezentowane są w przeglądarce internetowej bez konieczności instalacji wtyczek, plug-in’ów i apletów JAVA.
Granice działek

Jak sprawdzić numer działki?

Aby przeglądać podstawowe mapy (bezpłatne) nie wymagana jest autoryzacja (logowanie) w systemie.
  • Dane można wyszukiwać na tle mapy wg następujących atrybutów: działki, budynki, adresy
  • Pozyskiwać informacje o klikniętym na mapie obiekcie ewidencyjnym np. kontury i użytki gruntowe
  • Mierzyć odległości i powierzchnie na mapie
  • Przeliczać współrzędne klikniętego punktu do różnych układów (m.in. WGS84-GPS)
  • Drukować aktualny widok mapy z zachowaniem: skali, zakresu mapy, treści mapy w formacie pdf, html
  • Sprawdzić władającego działki
Zgierski Powiat mapa działek geodezyjnych
Struktura władania
Aby uzyskać dostęp do płatnych danych należy założyć konto:

Prezentacja działek i budynków


📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📞 690 210 110
📱 537 468 695
📩 biuro@smartgeo.pl

Popularne posty z tego bloga

SKRÓTY NA MAPIE GEODEZYJNEJ

Jak rozszyfrować skróty na mapie?  Jak odczytać skróty których nie ma w legendzie mapy?  Prezentujemy wykaz skrótów które znajdziecie na: mapie do celów projektowych , mapie zasadniczej lub mapie do celów opiniodawczych. skrót nazwa a budynek zakwaterowania turystycznego, pozostały A pomiar wykrywaczem przewodów al. alejka b budynek biurowy B dane branżowe b przewód benzynowy b.z. inna budowla ziemna br. bród br. bruk bt. beton c przewód ciepłowniczy ch. chodnik

OZNACZENIA WYSOKOŚCI NA MAPIE ZASADNICZEJ

Co oznaczają liczby na mapie geodezyjnej? Rzędne (wysokości) na mapie zasadniczej oraz mapie do celów projektowych podawane są w przypadku: przewodów kanalizacyjnych (ks, kd) - dla dna rury, przewodów kablowych (np. prąd) - dla wierzchu kabla, przewodów rurowych (np. woda, gaz) - dla średnicy przewodu. Zasady tworzenia mapy zasadniczej i mapy do celów projektowych regulują głównie dwa przepisy: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej przewód i studzienka wodociągowa przewody energetyczne szkic inwentaryzacji przewodów podziemnych ❔💁📖 Jeśli

Jak wyznaczyć granice działki samemu

Wskazanie granic działek to zadanie dla geodety , ale można spróbować samemu. Jest wiele sposobów wyznaczania granic działek: Jeśli były już stabilizowane znaki graniczne (słupki, paliki, kamienie) możemy spróbować je odnaleźć. Prawdopodobnie został sporządzony protokół graniczny na którym są wymiary działki, odległości od trwałych elementów (budynki, ogrodzenia, itp.). Korzystając z tego dokumentu możemy przy pomocy taśmy lub innego przyrządu pomiarowego "odłożyć" odległości od widocznych ścian budynku albo ogrodzenia i znaleźć słupek graniczny.  Jeśli w posiadanej dokumentacji nie posiadamy kopii takiego protokołu granicznego, jego oryginał można znaleźć w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej . Jeśli odnajdziemy przynajmniej jeden słupek graniczny kolejne możemy odnaleźć na podstawie odległości przy pomocy taśmy mierniczej. Co zrobić jeśli znaków granicznych nigdy nie było? Można skorzystać z aplikacji  na telefon. Korzystając z lokalizacji GPS urząd