Geodezja Łódź: Jakie prawa i obowiązki ma geodeta

Jakie prawa i obowiązki ma geodeta

Czy geodeta może wejść na grunt? 

Geodeta ma prawo:
  • wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z pracami geodezyjnymi
  • dokonywania przecinek drzew i krzewów, niezbędnych do wykonania prac geodezyjnych;
  • nieodpłatnego umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz urządzeń zabezpieczających te znaki;
  • umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych budowli triangulacyjnych.

📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📱+48 690210110
📱+48 537468695
📩 biuro@smartgeo.pl