Geodezja Łódź: MOBILNY GEOPORTAL ŁÓDZKIEGO

MOBILNY GEOPORTAL ŁÓDZKIEGO

Geoportal województwa łódzkiego można przeglądać na tabletach i smartfonach z systemem Android. Aplikację Łódź Mobile jest do pobrania z witryny Google Play.

Pobierz Łódź Mobile
iMapMobile dla Bazy Adresowej Województwa Łódzkiego

Aplikacja umożliwia:
• dostęp do usług zbiorów danych przestrzennych,
• dodawanie usług, wybór kompozycji mapowych, 
• wyszukiwanie obiektów geograficznych.

Aplikacja umożliwia przeglądanie kompozycji mapowych oraz dostarcza następujące funkcje:
• Nawigacja w oknie mapy – zasięg mapy zostanie zmieniony (przesunięty, zwiększony, zmniejszony) zgodnie z działaniem wykonanym przez użytkownika,
• Przeglądanie usług kafelkowanych – wyświetlona zostaje mapa zawierająca treść udostępnianą przez kafelkowane usługi danych przestrzennych,
• Dodawanie zewnętrznych usług WMS – usługa umożliwia rozszerzenie kompozycji mapowych o usługi WMS rejestru usług systemu,
• Pomiar długości – zmierzenie długości linii narysowanej na mapie,
• Pomiar powierzchni – umożliwia użytkownikowi pomiar powierzchni i obwodu obszaru narysowanego na mapie, 
• Aktualna pozycja – umożliwia użytkownikowi wysłanie pocztą elektroniczną listu zawierającego link do aktualnego obszaru mapy wraz z aktualną pozycją urządzenia,
• Rejestrowanie i zapisywanie trasy – umożliwia użytkownikowi rejestrację i śledzenie własnej trasy na mapie na podstawie sygnału GPS, a także jej zapisanie, wyświetlanie oraz wysłanie w formacie KML.