Geodezja Łódź: ORTOFOTOMAPA LÓDŹ 2013

ORTOFOTOMAPA LÓDŹ 2013

Zdjęcia pochodzą z nalotu w dniu 18 kwietnia 2013 r. (ok. 25% powierzchni miasta) i 22 kwietnia 2013 r. (ok. 75% powierzchni miasta). Do pozyskania zdjęć pionowych, wykorzystana została kamera UltraCam Eagle. W ramach projektu pozyskano blisko 4000 zdjęć lotniczych (obszar o powierzchni 388,4 km2).

mapa.lodz.pl

Łódź, ul. Piotrkowska - pl. Wolności
Cyfrowa ortofotomapa z terenową wielkością piksela 0,05 m w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PUWG2000/6 została wykonana przez konsorcjum firm MGGP AERO Sp. z o.o. i MGGP SA z Tarnowa. Firmy wykonały i dostarczyły zdjęcia lotnicze oraz na ich podstawie opracowały NMT i ortofotomapę dla Łodzi. Koszt wykonania to 244 524 zł

Łódź, ul. Ogrodowa - Manufaktura
Z ortofotomapy można również korzystać przez WMS (Web Map Service). W celu zobaczenia map użytkownik łączy się z serwerem WMS przy pomocy specjalnego programu - klienta WMS.
Klient pobiera z serwera metadane, w których znajduje się lista dostępnych warstw (w tym przypadku ortofotomapa).
Łódzki Ośrodek Geodezji publikuje ortofotomapę pod adresem:
http://gis.mapa.lodz.pl/awiskts/services/Ortofotomapa/Ortofotomapa2013/mapserver/WMSServer

Łódź, ul. Piotrkowska - Katedra św. Stanisława Kostki
 Instrukcja włączenia warstwy z ortofotomapą znajduje się poniżej:
Instrukcja włączenia ortofotomapy