Przejdź do głównej zawartości

ORTOFOTOMAPA LÓDŹ 2013

Zdjęcia pochodzą z nalotu w dniu 18 kwietnia 2013 r. (ok. 25% powierzchni miasta) i 22 kwietnia 2013 r. (ok. 75% powierzchni miasta). Do pozyskania zdjęć pionowych, wykorzystana została kamera UltraCam Eagle. W ramach projektu pozyskano blisko 4000 zdjęć lotniczych (obszar o powierzchni 388,4 km2).

mapa.lodz.pl

Łódź, ul. Piotrkowska - pl. Wolności
Cyfrowa ortofotomapa z terenową wielkością piksela 0,05 m w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PUWG2000/6 została wykonana przez konsorcjum firm MGGP AERO Sp. z o.o. i MGGP SA z Tarnowa. Firmy wykonały i dostarczyły zdjęcia lotnicze oraz na ich podstawie opracowały NMT i ortofotomapę dla Łodzi. Koszt wykonania to 244 524 zł

Łódź, ul. Ogrodowa - Manufaktura
Z ortofotomapy można również korzystać przez WMS (Web Map Service). W celu zobaczenia map użytkownik łączy się z serwerem WMS przy pomocy specjalnego programu - klienta WMS.
Klient pobiera z serwera metadane, w których znajduje się lista dostępnych warstw (w tym przypadku ortofotomapa).
Łódzki Ośrodek Geodezji publikuje ortofotomapę pod adresem:
http://gis.mapa.lodz.pl/awiskts/services/Ortofotomapa/Ortofotomapa2013/mapserver/WMSServer

Łódź, ul. Piotrkowska - Katedra św. Stanisława Kostki
 Instrukcja włączenia warstwy z ortofotomapą znajduje się poniżej:
Instrukcja włączenia ortofotomapy


Popularne posty z tego bloga

SKRÓTY NA MAPIE GEODEZYJNEJ

Jak rozszyfrować skróty na mapie?  Jak odczytać skróty których nie ma w legendzie mapy?  Prezentujemy wykaz skrótów które znajdziecie na: mapie do celów projektowych , mapie zasadniczej lub mapie do celów opiniodawczych. skrót nazwa a budynek zakwaterowania turystycznego, pozostały A pomiar wykrywaczem przewodów al. alejka b budynek biurowy B dane branżowe b przewód benzynowy b.z. inna budowla ziemna br. bród br. bruk bt. beton c przewód ciepłowniczy ch. chodnik

OZNACZENIA WYSOKOŚCI NA MAPIE ZASADNICZEJ

Co oznaczają liczby na mapie geodezyjnej? Rzędne (wysokości) na mapie zasadniczej oraz mapie do celów projektowych podawane są w przypadku: przewodów kanalizacyjnych (ks, kd) - dla dna rury, przewodów kablowych (np. prąd) - dla wierzchu kabla, przewodów rurowych (np. woda, gaz) - dla średnicy przewodu. Zasady tworzenia mapy zasadniczej i mapy do celów projektowych regulują głównie dwa przepisy: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej przewód i studzienka wodociągowa przewody energetyczne szkic inwentaryzacji przewodów podziemnych ❔💁📖 Jeśli

Jak wyznaczyć granice działki samemu

Wskazanie granic działek to zadanie dla geodety , ale można spróbować samemu. Jest wiele sposobów wyznaczania granic działek: Jeśli były już stabilizowane znaki graniczne (słupki, paliki, kamienie) możemy spróbować je odnaleźć. Prawdopodobnie został sporządzony protokół graniczny na którym są wymiary działki, odległości od trwałych elementów (budynki, ogrodzenia, itp.). Korzystając z tego dokumentu możemy przy pomocy taśmy lub innego przyrządu pomiarowego "odłożyć" odległości od widocznych ścian budynku albo ogrodzenia i znaleźć słupek graniczny.  Jeśli w posiadanej dokumentacji nie posiadamy kopii takiego protokołu granicznego, jego oryginał można znaleźć w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej . Jeśli odnajdziemy przynajmniej jeden słupek graniczny kolejne możemy odnaleźć na podstawie odległości przy pomocy taśmy mierniczej. Co zrobić jeśli znaków granicznych nigdy nie było? Można skorzystać z aplikacji  na telefon. Korzystając z lokalizacji GPS urząd