Geodezja Łódź: POMIAR PIONOWOŚCI WIEŻ TURBIN WIATROWYCH

POMIAR PIONOWOŚCI WIEŻ TURBIN WIATROWYCH


Jak sprawdzić czy wiatrak stoi w pionie?

Budowle wysmukłe jakimi są wieże turbin wiatrowych są poddawane okresowej kontroli geodezyjnej. 
Graficzne przedstawienie pomiarów

Kierunki pomiaru


Pomiar przeprowadzamy na wielu poziomach pomiarowych oraz
w kilku seriach pomiarowych. Mierząc deformacje geometryczne sprawdzamy czy nie zostały przekroczone wartości graniczne odkształceń.

  • W naszej pracy wykorzystujemy nowoczesne metody pomiaru. 
  • Sprawdzamy pracę gondoli. 
  • Mierzymy prędkość i kierunek wiatru.
  • Określamy wskazania pomiaru poziomego.

Wykresy wychyleń
Raporty z pomiarów