Geodezja Łódź: GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI DROGOWYCH

GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI DROGOWYCH

Mapa z projektem inwestycji drogowej

Co wytyczamy podczas budowy drogi?


 • Punkty główne i charakterystyczne drogi
 • Bariery ochronne
 • Rowy odwadniające
 • Kanalizację deszczową
 • Elementy inżynieryjne, oznakowanie, ogrodzenia itp.
 • Chodniki
 • Przyczółki, słupy, korpusy nośne, oczepy górne, ciosy podłożyskowe
 • Inną infrastrukturę towarzyszącą drodze

Co podlega pomiarom inwentaryzacyjnym?


 • Charakterystyczne punkty drogi
 • Dno wykopu
 • Stabilizację gruntu cementem
 • Podbudowę z kruszywa naturalnego i łamanego
 • Podbudowę bitumiczną
 • Warstwę wiążącą i ścieralną asfaltu
 • Przyczółki, słupy, korpusy nośne, oczepy górne itp.
 • Skarpy, drzewa, krzewy.

Jakie dokumenty otrzymuje zamawiający?


 • Szkice dokumentacyjne
 • Szkice polowe inwentaryzacyjne
 • Kopie mapy zasadniczej zarejestrowane w PODGiK