Przejdź do głównej zawartości

MAPA ŚWIATA Z POLSKIMI NAZWAMI GEOGRAFICZNYMI

Pobierz mapę w większej rozdzielczości
Pobierz wykaz nazw
Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej działająca przy GUGiK opublikowała w grudniu 2013 r. urzędowe wykazy: nazw państw i terytoriów niesamodzielnych oraz polskich nazw geograficznych świata.

Zagraniczne nazwy w nowych wykazach „Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych” ukazuje się co 2 lata. W ostatnim wydaniu umieszczono 195 państw uznawanych przez Rzeczpospolitą Polską (193 państwa członkowskie ONZ oraz Kosowo i Watykan) oraz 69 terytoriów niesamodzielnych. Załącznikiem do publikacji jest lista dziesięciu terytoriów o nieustalonym lub spornym statusie międzynarodowym oraz mapa.

Pobierz wykaz nazw
„Urzędowy wykaz polskich nazw geograficznych świata” publikowany jest nie rzadziej niż raz na 5 lat i zawarto w nim polskie nazwy oraz odpowiadające im nazwy oryginalne dla 13 359 obiektów geograficznych leżących poza granicami Polski. Ponadto w przypadku nazw w językach posługujących się pismami niełacińskimi podano zapis zlatynizowany. W publikacji zamieszczono również współrzędne geograficzne obiektów. Wykaz podzielony został na osiem części: Europa, Azja, Afryka, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Australia i Oceania, Antarktyka oraz Obiekty podmorskie.

Popularne posty z tego bloga

SKRÓTY NA MAPIE GEODEZYJNEJ

Jak rozszyfrować skróty na mapie?  Jak odczytać skróty których nie ma w legendzie mapy?  Prezentujemy wykaz skrótów które znajdziecie na: mapie do celów projektowych , mapie zasadniczej lub mapie do celów opiniodawczych. skrót nazwa a budynek zakwaterowania turystycznego, pozostały A pomiar wykrywaczem przewodów al. alejka b budynek biurowy B dane branżowe b przewód benzynowy b.z. inna budowla ziemna br. bród br. bruk bt. beton c przewód ciepłowniczy ch. chodnik

OZNACZENIA WYSOKOŚCI NA MAPIE ZASADNICZEJ

Co oznaczają liczby na mapie geodezyjnej? Rzędne (wysokości) na mapie zasadniczej oraz mapie do celów projektowych podawane są w przypadku: przewodów kanalizacyjnych (ks, kd) - dla dna rury, przewodów kablowych (np. prąd) - dla wierzchu kabla, przewodów rurowych (np. woda, gaz) - dla średnicy przewodu. Zasady tworzenia mapy zasadniczej i mapy do celów projektowych regulują głównie dwa przepisy: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej przewód i studzienka wodociągowa przewody energetyczne szkic inwentaryzacji przewodów podziemnych ❔💁📖 Jeśli

Jak wyznaczyć granice działki samemu

Wskazanie granic działek to zadanie dla geodety , ale można spróbować samemu. Jest wiele sposobów wyznaczania granic działek: Jeśli były już stabilizowane znaki graniczne (słupki, paliki, kamienie) możemy spróbować je odnaleźć. Prawdopodobnie został sporządzony protokół graniczny na którym są wymiary działki, odległości od trwałych elementów (budynki, ogrodzenia, itp.). Korzystając z tego dokumentu możemy przy pomocy taśmy lub innego przyrządu pomiarowego "odłożyć" odległości od widocznych ścian budynku albo ogrodzenia i znaleźć słupek graniczny.  Jeśli w posiadanej dokumentacji nie posiadamy kopii takiego protokołu granicznego, jego oryginał można znaleźć w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej . Jeśli odnajdziemy przynajmniej jeden słupek graniczny kolejne możemy odnaleźć na podstawie odległości przy pomocy taśmy mierniczej. Co zrobić jeśli znaków granicznych nigdy nie było? Można skorzystać z aplikacji  na telefon. Korzystając z lokalizacji GPS urząd