Geodezja Łódź: MAPA ŚWIATA Z POLSKIMI NAZWAMI GEOGRAFICZNYMI

MAPA ŚWIATA Z POLSKIMI NAZWAMI GEOGRAFICZNYMI

Pobierz mapę w większej rozdzielczości
Pobierz wykaz nazw
Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej działająca przy GUGiK opublikowała w grudniu 2013 r. urzędowe wykazy: nazw państw i terytoriów niesamodzielnych oraz polskich nazw geograficznych świata.

Zagraniczne nazwy w nowych wykazach „Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych” ukazuje się co 2 lata. W ostatnim wydaniu umieszczono 195 państw uznawanych przez Rzeczpospolitą Polską (193 państwa członkowskie ONZ oraz Kosowo i Watykan) oraz 69 terytoriów niesamodzielnych. Załącznikiem do publikacji jest lista dziesięciu terytoriów o nieustalonym lub spornym statusie międzynarodowym oraz mapa.

Pobierz wykaz nazw
„Urzędowy wykaz polskich nazw geograficznych świata” publikowany jest nie rzadziej niż raz na 5 lat i zawarto w nim polskie nazwy oraz odpowiadające im nazwy oryginalne dla 13 359 obiektów geograficznych leżących poza granicami Polski. Ponadto w przypadku nazw w językach posługujących się pismami niełacińskimi podano zapis zlatynizowany. W publikacji zamieszczono również współrzędne geograficzne obiektów. Wykaz podzielony został na osiem części: Europa, Azja, Afryka, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Australia i Oceania, Antarktyka oraz Obiekty podmorskie.