Geodezja Łódź: MAPA POD PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

MAPA POD PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

Jak doprowadzić wodę do działki?  Przyłącze z sieci wodociągowej oprócz fizycznego podłączenia przewodów z wodą wymaga wykonania kilku czynności technicznych i prawnych. Są to m.in. mapa do celów projektowych, wytyczenie i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

Budowa wodociągu krok po kroku
  • wniosek o wydanie warunków zaopatrzenia w wodę
  • wydanie warunków określających, czy jest możliwość doprowadzenia wody, podanie technicznych aspektów budowy przyłącza
  • mapa do celów projektowych pod przyłącze wodociągowe
  • projekt techniczny przyłącza
  • uzgodnienie projektu
  • wytyczenie przewodów i studzienek w terenie
  • wykonanie przyłącza wodociągowego
  • geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przewodów przed zasypaniem
  • odbiór przyłącza