Przejdź do głównej zawartości

ODROLNIENIE DZIALKI ZIEMI LODZ PRZEKSZTALCENIE DZIALKI ROLNEJ

KARTA INFORMACYJNA
KLASYFIKACJA GRUNTÓW
I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek od właściciela albo wieczystego użytkownika o przeprowadzenie klasyfikacji
gruntu.
2. Załączniki:
a. operat klasyfikacyjny przyjęty uprzednio do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.
II. OPŁATY
1. w przypadku udzielenia pełnomocnictwa, oryginał tego pełnomocnictwa albo odpis
wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych (opłacie
nie podlegają pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu,
rodzeństwu oraz pełnomocnictwa poświadczone notarialnie).
2. 10 zł opłata za decyzję klasyfikacyjną.
III. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Biuro podawcze - parter
Łódzki Ośrodek Geodezji ul. Traugutta 21/23, 90-913 Łódź
IV. KOMÓRKA PROWADZĄCA SPRAWĘ
Dział Geodezji
Ewa Siuda pok. 915; tel. (42) 272-68-95
Edyta Bandzierz pok. 915; tel. (42) 272-68-95
V. PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013
r., poz. 267 ze zm.).
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2015 r., poz.
520.).
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 542),
- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. Dz. U. 2013 r.,
poz. 1205 ze zm.).
- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. 2014 r, poz. 1153 ze zm.).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej
klasyfikacji (tj. Dz. U. 2012, poz. 1246).

Popularne posty z tego bloga

SKRÓTY NA MAPIE GEODEZYJNEJ

Jak rozszyfrować skróty na mapie?  Jak odczytać skróty których nie ma w legendzie mapy?  Prezentujemy wykaz skrótów które znajdziecie na: mapie do celów projektowych , mapie zasadniczej lub mapie do celów opiniodawczych. skrót nazwa a budynek zakwaterowania turystycznego, pozostały A pomiar wykrywaczem przewodów al. alejka b budynek biurowy B dane branżowe b przewód benzynowy b.z. inna budowla ziemna br. bród br. bruk bt. beton c przewód ciepłowniczy ch. chodnik

OZNACZENIA WYSOKOŚCI NA MAPIE ZASADNICZEJ

Co oznaczają liczby na mapie geodezyjnej? Rzędne (wysokości) na mapie zasadniczej oraz mapie do celów projektowych podawane są w przypadku: przewodów kanalizacyjnych (ks, kd) - dla dna rury, przewodów kablowych (np. prąd) - dla wierzchu kabla, przewodów rurowych (np. woda, gaz) - dla średnicy przewodu. Zasady tworzenia mapy zasadniczej i mapy do celów projektowych regulują głównie dwa przepisy: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej przewód i studzienka wodociągowa przewody energetyczne szkic inwentaryzacji przewodów podziemnych ❔💁📖 Jeśli

Jak wyznaczyć granice działki samemu

Wskazanie granic działek to zadanie dla geodety , ale można spróbować samemu. Jest wiele sposobów wyznaczania granic działek: Jeśli były już stabilizowane znaki graniczne (słupki, paliki, kamienie) możemy spróbować je odnaleźć. Prawdopodobnie został sporządzony protokół graniczny na którym są wymiary działki, odległości od trwałych elementów (budynki, ogrodzenia, itp.). Korzystając z tego dokumentu możemy przy pomocy taśmy lub innego przyrządu pomiarowego "odłożyć" odległości od widocznych ścian budynku albo ogrodzenia i znaleźć słupek graniczny.  Jeśli w posiadanej dokumentacji nie posiadamy kopii takiego protokołu granicznego, jego oryginał można znaleźć w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej . Jeśli odnajdziemy przynajmniej jeden słupek graniczny kolejne możemy odnaleźć na podstawie odległości przy pomocy taśmy mierniczej. Co zrobić jeśli znaków granicznych nigdy nie było? Można skorzystać z aplikacji  na telefon. Korzystając z lokalizacji GPS urząd