Przejdź do głównej zawartości

ODROLNIENIE DZIALKI ZIEMI LODZ PRZEKSZTALCENIE DZIALKI ROLNEJ

KARTA INFORMACYJNA
KLASYFIKACJA GRUNTÓW
I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek od właściciela albo wieczystego użytkownika o przeprowadzenie klasyfikacji
gruntu.
2. Załączniki:
a. operat klasyfikacyjny przyjęty uprzednio do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.
II. OPŁATY
1. w przypadku udzielenia pełnomocnictwa, oryginał tego pełnomocnictwa albo odpis
wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych (opłacie
nie podlegają pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu,
rodzeństwu oraz pełnomocnictwa poświadczone notarialnie).
2. 10 zł opłata za decyzję klasyfikacyjną.
III. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Biuro podawcze - parter
Łódzki Ośrodek Geodezji ul. Traugutta 21/23, 90-913 Łódź
IV. KOMÓRKA PROWADZĄCA SPRAWĘ
Dział Geodezji
Ewa Siuda pok. 915; tel. (42) 272-68-95
Edyta Bandzierz pok. 915; tel. (42) 272-68-95
V. PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013
r., poz. 267 ze zm.).
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2015 r., poz.
520.).
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 542),
- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. Dz. U. 2013 r.,
poz. 1205 ze zm.).
- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. 2014 r, poz. 1153 ze zm.).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej
klasyfikacji (tj. Dz. U. 2012, poz. 1246).

Popularne posty z tego bloga

SKRÓTY NA MAPIE GEODEZYJNEJ

Jak rozszyfrować skróty na mapie?  Jak odczytać skróty których nie ma w legendzie mapy?  Prezentujemy wykaz skrótów które znajdziecie na: mapie do celów projektowych , mapie zasadniczej lub mapie do celów opiniodawczych. skrót nazwa a budynek zakwaterowania turystycznego, pozostały A pomiar wykrywaczem przewodów al. alejka b budynek biurowy B dane branżowe b przewód benzynowy b.z. inna budowla ziemna br. bród br. bruk bt. beton c przewód ciepłowniczy ch. chodnik

Jak wyznaczyć granice działki samemu

Wskazanie granic działek to zadanie dla geodety , ale można spróbować samemu. Jest wiele sposobów wyznaczania granic działek: Jeśli były już stabilizowane znaki graniczne (słupki, paliki, kamienie) możemy spróbować je odnaleźć. Prawdopodobnie został sporządzony protokół graniczny na którym są wymiary działki, odległości od trwałych elementów (budynki, ogrodzenia, itp.). Korzystając z tego dokumentu możemy przy pomocy taśmy lub innego przyrządu pomiarowego "odłożyć" odległości od widocznych ścian budynku albo ogrodzenia i znaleźć słupek graniczny.  Jeśli w posiadanej dokumentacji nie posiadamy kopii takiego protokołu granicznego, jego oryginał można znaleźć w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej . Jeśli odnajdziemy przynajmniej jeden słupek graniczny kolejne możemy odnaleźć na podstawie odległości przy pomocy taśmy mierniczej. Co zrobić jeśli znaków granicznych nigdy nie było? Można skorzystać z aplikacji  na telefon. Korzystając z lokalizacji GPS urząd

CENA ZIEMI ROLNEJ W 2023 r.

     Jeśli planujesz kupić ziemię rolną warto przed rozpoczęciem negocjacji znać ceny średnie publikowane przez Główny Urząd Statystyczny raz na kwartał. Obowiązujące ceny średnie są pochodną cen z poprzedniego kwartału roku. Średnia cena ziemi rolnej w województwie łódzkim w obowiązująca od 16 października 2023 roku wynosi  53 393  zł   za 1 hektar. To znaczy, że jeden metr kwadratowy działki rolnej kosztuje 5,34 zł. Wartość ziemi wzrasta wraz z lepszą klasą bonitacyjną. Wartość ziemi może wzrosnąć również w wyniku przekształcenia w działkę budowlaną, przemysłową lub rekreacyjną   Aktualne i historyczne ceny można znaleźć na stronie  gov.pl ❓💁📖 Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz: 📞 +48 690 210 110 📱 +48 537 468 695 📧 biuro@smartgeo.pl