Geodezja Łódź: GEODEZJA POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI

GEODEZJA POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI

Wydział Geodezji i Kartografii
dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego
ul. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź
POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI

 Naczelnik:
 Michał Kotynia tel. 42 205 03 30
 e-mail: michal.kotynia@lodzkiwschodni.pl pokój 510 (V piętro)

 Obsługa wykonawców prac geodezyjnych
 (zgłaszanie prac, wydawanie materiałów z zasobu)
Mapy do celów lokalizacyjnych tel. 42 632 53 93
 e-mail: gik@lodzkiwschodni.pl pokój 505 (V piętro)

 Weryfikacja prac geodezyjnych tel. 42 632 98 28
 e-mail: gik@lodzkiwschodni.pl pokój 506 (V piętro)

 Obsługa prac geodezyjnych
(przygotowywanie materiałów dla wykonawców prac) tel. 42 205 03 33
 e-mail: gik@lodzkiwschodni.pl pokój 508 (V piętro)

 Narady koordynacyjne tel. 42 205 03 32
 e-mail: zudp@lodzkiwschodni.pl pokój 501 (V piętro)

 Ewidencja Gruntów i Budynków
 (wypisy, wyrysy)
Andrespol, Nowosolna
 tel. 42 205 03 31
 e-mail: gik@lodzkiwschodni.pl    pokój 503 (V piętro)

Brójce
 tel. 42 295 01 15
 e-mail: gik.brojce@lodzkiwschodni.pl Stanowiska pracy w Brójcach
 Brójce 39, 95-006 Brójce
 pokój 15 (I piętro)

Koluszki
 tel. 44 714 58 47
 e-mail: gik.koluszki@lodzkiwschodni.pl Stanowiska pracy w Koluszkach
 ul. Brzezińska 32, 95-040 Koluszki
 pokój 15, 16 (I piętro)

Rzgów
 tel. 42 211 61 80
 e-mail: gik.rzgow@lodzkiwschodni.pl Stanowiska pracy w Rzgowie
 Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów
 pokój 3 (parter)

Tuszyn
 tel. 42 213 10 66
 e-mail: gik.tuszyn@lodzkiwschodni.pl Stanowiska pracy w Tuszynie
 ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn
 pokój 25 (I piętro)

Wydział Geodezji - Powiat łódzki wschodni

lodzkiwschodni.geoportal2.pl

❔💁📖
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:

Mapy przeglądowe miast i gmin do pobrania: