Przejdź do głównej zawartości

GEODEZJA POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI

Wydział Geodezji i Kartografii
dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego
ul. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź
POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI

 Naczelnik:
 Michał Kotynia tel. 42 205 03 30
 e-mail: michal.kotynia@lodzkiwschodni.pl pokój 510 (V piętro)

 Obsługa wykonawców prac geodezyjnych
 (zgłaszanie prac, wydawanie materiałów z zasobu)
Mapy do celów lokalizacyjnych tel. 42 632 53 93
 e-mail: gik@lodzkiwschodni.pl pokój 505 (V piętro)

 Weryfikacja prac geodezyjnych tel. 42 632 98 28
 e-mail: gik@lodzkiwschodni.pl pokój 506 (V piętro)

 Obsługa prac geodezyjnych
(przygotowywanie materiałów dla wykonawców prac) tel. 42 205 03 33
 e-mail: gik@lodzkiwschodni.pl pokój 508 (V piętro)

 Narady koordynacyjne tel. 42 205 03 32
 e-mail: zudp@lodzkiwschodni.pl pokój 501 (V piętro)

 Ewidencja Gruntów i Budynków
 (wypisy, wyrysy)
Andrespol, Nowosolna
 tel. 42 205 03 31
 e-mail: gik@lodzkiwschodni.pl    pokój 503 (V piętro)

Brójce
 tel. 42 295 01 15
 e-mail: gik.brojce@lodzkiwschodni.pl Stanowiska pracy w Brójcach
 Brójce 39, 95-006 Brójce
 pokój 15 (I piętro)

Koluszki
 tel. 44 714 58 47
 e-mail: gik.koluszki@lodzkiwschodni.pl Stanowiska pracy w Koluszkach
 ul. Brzezińska 32, 95-040 Koluszki
 pokój 15, 16 (I piętro)

Rzgów
 tel. 42 211 61 80
 e-mail: gik.rzgow@lodzkiwschodni.pl Stanowiska pracy w Rzgowie
 Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów
 pokój 3 (parter)

Tuszyn
 tel. 42 213 10 66
 e-mail: gik.tuszyn@lodzkiwschodni.pl Stanowiska pracy w Tuszynie
 ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn
 pokój 25 (I piętro)

Wydział Geodezji - Powiat łódzki wschodni

lodzkiwschodni.geoportal2.pl

❔💁📖
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:

Mapy przeglądowe miast i gmin do pobrania:

Popularne posty z tego bloga

SKRÓTY NA MAPIE GEODEZYJNEJ

Jak rozszyfrować skróty na mapie?  Jak odczytać skróty których nie ma w legendzie mapy?  Prezentujemy wykaz skrótów które znajdziecie na: mapie do celów projektowych , mapie zasadniczej lub mapie do celów opiniodawczych. skrót nazwa a budynek zakwaterowania turystycznego, pozostały A pomiar wykrywaczem przewodów al. alejka b budynek biurowy B dane branżowe b przewód benzynowy b.z. inna budowla ziemna br. bród br. bruk bt. beton c przewód ciepłowniczy ch. chodnik

OZNACZENIA WYSOKOŚCI NA MAPIE ZASADNICZEJ

Co oznaczają liczby na mapie geodezyjnej? Rzędne (wysokości) na mapie zasadniczej oraz mapie do celów projektowych podawane są w przypadku: przewodów kanalizacyjnych (ks, kd) - dla dna rury, przewodów kablowych (np. prąd) - dla wierzchu kabla, przewodów rurowych (np. woda, gaz) - dla średnicy przewodu. Zasady tworzenia mapy zasadniczej i mapy do celów projektowych regulują głównie dwa przepisy: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej przewód i studzienka wodociągowa przewody energetyczne szkic inwentaryzacji przewodów podziemnych ❔💁📖 Jeśli

Jak wyznaczyć granice działki samemu

Wskazanie granic działek to zadanie dla geodety , ale można spróbować samemu. Jest wiele sposobów wyznaczania granic działek: Jeśli były już stabilizowane znaki graniczne (słupki, paliki, kamienie) możemy spróbować je odnaleźć. Prawdopodobnie został sporządzony protokół graniczny na którym są wymiary działki, odległości od trwałych elementów (budynki, ogrodzenia, itp.). Korzystając z tego dokumentu możemy przy pomocy taśmy lub innego przyrządu pomiarowego "odłożyć" odległości od widocznych ścian budynku albo ogrodzenia i znaleźć słupek graniczny.  Jeśli w posiadanej dokumentacji nie posiadamy kopii takiego protokołu granicznego, jego oryginał można znaleźć w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej . Jeśli odnajdziemy przynajmniej jeden słupek graniczny kolejne możemy odnaleźć na podstawie odległości przy pomocy taśmy mierniczej. Co zrobić jeśli znaków granicznych nigdy nie było? Można skorzystać z aplikacji  na telefon. Korzystając z lokalizacji GPS urząd