GEODEZJA POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego
90-002 Łódź, ul. J. Tuwima 28

POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI
 Naczelnik:
 Michał Kotynia
 tel. 42 632 98 28 wew. 18


 sekretariat
 tel. 42 632 53 93 wew. 19
 fax. 42 630 73 97
 email: gik@lodzkiwschodni.pl
 pokój 312 (III piętro)  pn - pt  8.00 - 16.00

 składnica
 tel. 42 632 53 93 wew. 22
 pokój 315 (III piętro)  pn - pt  8.15 - 11.30  12.00 - 15.45

 ZUDP
 tel. 42 632 98 28 wew. 23
 pokój 313 (III piętro)  pn - pt  8.15 - 11.30  12.00 - 15.45

 kasa
 tel. 42 632 53 93 wew. 19

 Nr rachunku bankowego:
 Pekao S. A. III O/Łódź
 95 1240 3060 1111 0010 0504 0509
 (wpłaty za udostępnione materiały zasobu: mapy, wypisy, wyrysy, inne dane)
 pokój 312 (III piętro)  pn - pt  8.15 - 11.30  12.00 - 13.45

 Ewidencja Gruntów
Andrespol, Nowosolna
 tel. 42 632 53 93 wew. 17
 pokój 418 (IV piętro)  pn - pt  8.00 - 16.00

 Ewidencja Gruntów
Brójce
 tel. 42 295 01 15
 e-mail: gik.brojce@lodzkiwschodni.pl
 Stanowiska pracy w Brójcach
 Brójce 39, 95-006 Brójce
 pokój 15 (I piętro)

 Ewidencja Gruntów
Koluszki
 tel. 44 714 58 47
 e-mail: gik.koluszki@lodzkiwschodni.pl
 Stanowiska pracy w Koluszkach
 ul. Brzezińska 32, 95-040 Koluszki
 pokój 15, 16 (I piętro)

 Ewidencja Gruntów
Rzgów
 tel. 42 211 61 80
 e-mail: gik.rzgow@lodzkiwschodni.pl
 Stanowiska pracy w Rzgowie
 Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów
 pokój 3 (parter)

 Ewidencja Gruntów
Tuszyn
 tel. 42 213 10 66
 e-mail: gik.tuszyn@lodzkiwschodni.pl
 Stanowiska pracy w Tuszynie
 ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn
 pokój 25 (I piętro)

Wydział Geodezji - Powiat łódzki wschodni

lodzkiwschodni.e-mapa.net

❔💁📖
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:

Mapy przeglądowe miast i gmin do pobrania: