Geodezja Łódź: WODOCIĄGI ZGIERZ

WODOCIĄGI ZGIERZ


Do wniosku do warunków zabudowy należy dołączyć m.in. informację o możliwości zapewnienia dostaw wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Zgierza.

"Wodkan - Zgierz" Sp. z o. o.

Granica miasta Zgierza
ul. A. Struga 45
95-100 Zgierz
tel: 42 715 12 95
fax: 42 715 27 61
e-mail: sekretariat@wodkan.zgierz.pl