Geodezja Łódź: GŁOSUJĘ NA ZDROWIE

GŁOSUJĘ NA ZDROWIE

Budżet obywatelki 2016, czyli GŁOSUJĘ NA ZDROWIE!!


Mieszkańcy Łodzi mieli możliwość zadecydowania w głosowaniu, które ze zgłoszonych projektów zostaną zrealizowane z pieniędzy miasta. Łodzianie wspólnie wybrali ścieżkę dla biegaczy i remont nawierzchni w Parku na Zdrowiu, a my mieliśmy przyjemność wykonać geodezyjną obsługę inwestycji. 
Głównym celem inwestycji jest poprawa stanu nawierzchni asfaltowej i wykonanie dwukilometrowej, amortyzowanej (poliuretanowej) nawierzchni o przeznaczeniu biegowym o szerokości jednego metra. Do tej pory dziurawa ścieżka sprzyjała wielu kontuzjom, teraż ścieżka będzie sprzyjać nie tylko biegom średnio- i długodystansowym, również miłośnicy szybkości będą mogli sprawdzić swoje umiejętności na 100 lub 200 metrach. 

Aby inwestycja została zrealizowana wykonaliśmy mapę do celów projektowych: