Geodezja Łódź: TYCZENIE I INWENTARYZACJA UZBROJENIA PODZIEMNEGO

TYCZENIE I INWENTARYZACJA UZBROJENIA PODZIEMNEGO

TYCZENIE I INWENTARYZACJA OBIEKTÓW SIECI ENERGETYCZNEJ

Mieliśmy przyjemność wykonać tyczenie i inwentaryzację przyłącza energetycznego w ramach najnowszej inwestycji firmy DOMENA S.C przy ulicy Targowej 35. Na obszarze tym zrewitalizowano istniejący budynek, tworząc nowoczesny biurowiec, oferujący wysokiej jakości przestrzeń biurową. Prace podzielono na dwa etapy:

1. Tyczenie sieci energetycznej, gdzie naszym zadaniem było wskazanie miejsca przebiegu linii energetycznej od skrzynki do budynku. Tyczenie wykonano zgodnie z projektem.
2. Inwentaryzacja powykonawcza sieci energetycznej,  po zakończonych pracach budowlanych, przed rozpoczęsciem użytkowania budynku, konieczne jest wykonanie przez geodetę geodezyjnej inwentaryzacji przyłącza. W związku z tym przeprowadzono pomiar przyłącza energetycznego w terenie, a następnie przedstawiono go na szkicu inwentaryzacji. 


 Szkic taki wykonany jest bez skali, przedstawia numerację mierzonych pikiet, orientacyjną lokalizacja punktów osnowy geodezyjnej, zmierzone czołówki oraz głębokość umieszczenia przewodu energetycznego, który został zaznaczony na szkicu czerwonym kolorem. 


📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📱+48690210110
📱+48537468695
📩 geodeta@smartgeo.pl