Geodezja Łódź: JAK WYKONAĆ PODZIAŁ GEODEZYJNY NA WIELE DZIAŁEK

JAK WYKONAĆ PODZIAŁ GEODEZYJNY NA WIELE DZIAŁEK


Co robimy, żeby bezpiecznie podzielić Twoją nieruchomość:


  • zgłaszamy zamiar wykonania podziału w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  • badamy Księgi Wieczyste
  • analizujemy archiwalną dokumentację geodezyjną i kartograficzną
  • ustalamy granice nieruchomości przed podziałem
  • sporządzamy wstępny projekt podziału do zaopiniowania przez UG / UM
  • wykonujemy pomiar sytuacyjny budynków, ogrodzeń itp.
  • sporządzamy operat techniczny zawierający mapę z projektem podziału do przyjęcia Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  • przygotowujemy wniosek o zatwierdzenie decyzji przez UG / UM / Sąd
  • sporządzamy protokół graniczny
  • stabilizujemy znaki graniczne
📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📞 690 210 110
📱 537 468 695
📩 biuro@smartgeo.pl