Geodezja Łódź: WZNOWIENIE GRANIC

WZNOWIENIE GRANIC


Ile ma moja działka?

Gdzie jest granica?

Czy geodeta dobrze mierzy?

Granica to linia łącząca punkty graniczne oznaczone znakami granicznymi. Mogą to być przedmioty z trwałego materiału np. słupki betonowe lub pręty bądź rurki metalowe. Punkty graniczne można oznaczać też mniej trwałymi metodami np. palikami drewnianymi.

Punkty graniczne można wyznaczać na kilka sposobów:

● można je wznawiać (jeśli były już zastabilizowane w gruncie i został sporządzony z tych
czynności protokół graniczny)
● można je wyznaczać (jeśli istnieje dokumentacja geodezyjna na podstawie której można
odtworzyć przebieg granic)
● jeżeli nie ma podstaw do wznowienia lub wyznaczenia punktów granicznych, granice
działek można ustalić na podstawie oświadczeń sąsiadów lub przyjąć według stanu
posiadania
● w ostateczności, gdy sąsiedzi nie są zgodni co do przebiegu granicy, można wykonać
rozgraniczenie, czyli postępowanie administracyjne, które powinno zakończyć się
wydaniem decyzji administracyjnej określającej przebieg granicy.
● Jeśli i na tym etapie strona postępowania nie będzie zadowolona - dalszy ciąg
rozgraniczenia będzie toczył się przed sądem.

📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz: 
📱+48 690210110
📱+48 537468695
📩 biuro@smartgeo.pl