Geodezja Łódź: Podziały nieruchomości w Łodzi

Podziały nieruchomości w Łodzi

📞 690 210 110 Podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego. W razie braku tego planu nie jest sprzeczny z przepisami odrębnymi, albo jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Co robimy, żeby bezpiecznie podzielić Twoją nieruchomość:

  1. zgłaszamy zamiar wykonania podziału w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
  2. badamy Księgi Wieczyste 
  3. analizujemy archiwalną dokumentację geodezyjną i kartograficzną 
  4. ustalamy granice nieruchomości przed podziałem 
  5. sporządzamy wstępny projekt podziału do zaopiniowania przez UG / UM 
  6. wykonujemy pomiar sytuacyjny budynków, ogrodzeń itp. 
  7. sporządzamy operat techniczny zawierający mapę z projektem podziału do przyjęcia Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
  8. przygotowujemy wniosek o zatwierdzenie decyzji przez UG / UM / Sąd 
  9. sporządzamy protokół graniczny 
  10. stabilizujemy znaki graniczne 
Przeczytaj jak wygląda procedura podziału nieruchomości w Łodzi - KLIKNIJ TUTAJ
Mapa z podziałem działek
📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📞 690 210 110
📱 537 468 695
📩 biuro@smartgeo.pl