Geodezja Łódź: INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA ŁÓDŹ PIGWOWA

INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA ŁÓDŹ PIGWOWA

Jeśli planujesz odbiór budynku, na którego realizację wymagane było pozwolenie na budowę, należy złożyć do nadzoru budowlanego zawiadomienie o zakończeniu budowy. 
Większość projektów domów jednorodzinnych nie wymagają uzyskania pozwolenia na użytkowanie. W przypadku domów jednorodzinnych, potrzebne jest ono zwykle wówczas, gdy legalizowana była samowola budowlana. Najczęściej koniec budowy wystarczy zgłosić do nadzoru budowlanego, dołączając wymagane dokumenty, którymi są:

– dziennik budowy (oryginał)
– oświadczenie kierownika budowy:

  • o zgodności wykonania obiektu budowlanego z tym, co zawierały zatwierdzone projekty domów i decyzja o pozwoleniu na budowę,
  • o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy (i – jeśli korzystano – drogi, sąsiedniej nieruchomości itp.)
Mapa ulicy Pigwowej w Łodzi
– oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych (jeśli wymagane)
– protokoły sprawdzeń i badań,
– potwierdzenie, zgodnie z przepisami odrębnymi, odbioru wykonanych przyłączy,
– świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (kopia)

Dokumentem, jaki musimy dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy jest geodezyjna inwentaryzacja  powykonawcza.

📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
☎ +48 690 210 110
📱 +48 537 468 695
✉ biuro@smartgeo.pl