Geodezja Łódź: Wydzielenie działek w Łodzi

Wydzielenie działek w Łodzi

JAK WYKONAĆ PODZIAŁ GEODEZYJNY NA WIELE DZIAŁEK?


Co należy zrobić, aby bezpiecznie podzielić Twoją nieruchomość:


  • zgłaszamy zamiar wykonania podziału w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  • badamy Księgi Wieczyste
  • analizujemy archiwalną dokumentację geodezyjną i kartograficzną
  • ustalamy granice nieruchomości przed podziałem
  • sporządzamy wstępny projekt podziału do zaopiniowania przez UG / UM
  • wykonujemy pomiar sytuacyjny budynków, ogrodzeń itp.
  • sporządzamy operat techniczny zawierający mapę z projektem podziału do przyjęcia Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  • przygotowujemy wniosek o zatwierdzenie decyzji przez UG / UM / Sąd
  • sporządzamy protokół graniczny
  • stabilizujemy znaki graniczneJeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
☎ +48 690 210 110
☏ +48 537 468 695
✉ biuro@smartgeo.pl