Geodezja Łódź: CO WYZNACZA GEODETA NA DZIAŁCE

CO WYZNACZA GEODETA NA DZIAŁCE

Geodeta dysponuje sprzętem pozwalającym wyznaczyć granice działki. Może również wyznaczyć budynek lub urządzenia podziemne, np. przyłącze wodociągowe lub energetyczne. Po zakończeniu budowy potrzebna jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, pomiary te wykonuje się w celu porównania z projektem budowlanym. Jakie prace najczęściej wykonuje geodeta?

Planujesz budowę / budujesz?

  • Mapa do celów projektowych (pod budowę budynku, uzbrojenia podziemnego, przyłączy)
  • Wytyczenie (wyznaczenie projektu budynku / uzbrojenia na działce)
  • Inwentaryzacja powykonawcza (do odbioru inwestycji)
  • Pomiar kontrolny (pomiar powierzchni użytkowej, sprawdzenie pionowości, obliczenie objętości, itp.)
  • Kompleksowa obsługa budowy (mapa pod projekt, tyczenie, inwentaryzacja)

Sprzedajesz / kupujesz nieruchomość?

  • Podział działki (mapa z projektem podziału nieruchomości)
  • Wyznaczenie granic (wznowienie znaków granicznych, rozgraniczenie, itp.)
  • Mapa do celów prawnych (do sądu, do zasiedzenia, itp.)


❓📖 💁
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
☎ +48 690 210 110
📲 +48 537 468 695
✉ biuro@smartgeo.pl