Geodezja Łódź: SPRZEDAŻ DZIAŁKI - AKT NOTARIALNY

SPRZEDAŻ DZIAŁKI - AKT NOTARIALNY

Jakie dokumenty są potrzebne do sprzedaży działki


Z Urzędu Gminy
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku planu,
 • zaświadczenie, że nieruchomość nie jest objęta uchwałą Rady Gminy o ustanowieniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział, wykaz zmian danych ewidencyjnych jeżeli przedmiotem umowy jest nieruchomość (lub jej część), która uległa podziałowi, a podział ten nie został ujawniony w księdze wieczystej,
Ze Starostwa
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem
 • zaświadczenie, że nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej,
Z Sądu
 • odpis z księgi wieczystej
Z Urzędu Skarbowego
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony,
  lub że nabycie jest zwolnione od podatku,
  lub że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia
Od właściciela
 • podstawa nabycia wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży,
  lub darowizny,
  lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
  lub akt poświadczenia dziedziczenia


❓💁📖 Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📞 +48 690 210 110
📱 +48 537 468 695
📧 biuro@smartgeo.pl