Geodezja Łódź: GEOPORTAL POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI

GEOPORTAL POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI

Wydział Geodezji i Kartografii uruchomił nowy geoportal dla terenu powiat łódzkiego wschodniego.


Portal w trybie publicznym ma następujące elementy:
  • Granice gmin
  • Ortofotomapa ( zdjęcia lotnicze GUGiK)
  • Działki (granice, numery i powierzchnie działek geodezyjnych)
  • Klasoużytki (kontury klasyfikacyjne, użytki gruntowe)
  • Budynki, 
  • Rzeźba terenu
  • Uzbrojenie podziemne:
Benzyna
Ciepło
Energetyka
Gaz
Kanalizacja
Telekomunikacja
Woda
Sieci naftowe
Kanały, budowle podziemne
Słupy i maszty

Na geoportalu można sprawdzić powierzchnię działki geodezyjnej, rodzaj i powierzchnię użytku gruntowego.
Działki ewidencyjne w gminie Andrespol
Geodezyjna mapa powiatu łódzkiego wschodniego jest dostępna pod adresem:

lodzkiwschodni.geoportal2.pl

❓💁📖 Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📞 +48 690 210 110
📱 +48 537 468 695
📧 biuro@smartgeo.pl