Geodezja Łódź: ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE GMINY SŁAWNO

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE GMINY SŁAWNO

Jeśli planujesz budowę w gminie Sławno w powiecie opoczyńskim sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego. Obszar gminy nie jest w 100 % pokryty planami zagospodarowania przestrzennego, dlatego budowę trzeba poprzedzić uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy. Poglądowym dokumentem, który może sugerować gdzie możemy budować np. domy jest Studium Uwarunkowań. Jest to dokument, który określa obszary przeznaczone pod różne sposoby użytkowania. Odrębnymi kolorami na mapie oznaczone są tereny mieszkaniowe, przemysłowe i rekreacyjne. Gmina Sławno jest sąsiaduje z zalewem Sulejowskim stąd działki rekreacyjne są tutaj często kupowane.

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SŁAWNO

Większy rozmiar map i szczegóły dotyczące zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno można znaleźć pod adresem ugslawno.pl

Pod adresem bip.ugslawno.pl można znaleźć druki do złożenia wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Jeśli przed zakupem działki sprzedający wystąpił o warunki zabudowy można złożyć wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy. 

Jeśli działka jest objęta planem zagospodarowania do pozwolenia na budowę będzie potrzebny tylko wypis (i/lub) wyrysu z miejscowego planu.

Jeśli nie wiemy jakie jest przeznaczenie nieruchomości możemy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie.

Szczegółowe informacje o zagospodarowaniu przestrzennym można też zyskać telefonicznie pod numerem + 48 44 755 18 57

Informacje o działkach i klasach gruntów można sprawdzić na powiatowym geoportalu opoczno.geoportal2.pl

❓💁📖 Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📞 +48 690 210 110
📱 +48 537 468 695
📧 biuro@smartgeo.pl