Przejdź do głównej zawartości

Co oznacza trójkąt na mapie geodezyjnej?

Zobacz co oznacza na mapie trójkąt równoboczny z kropką. Jest to oznaczenie geodezyjnego punktu osnowy najwyższej klasy.

trójkąt na mapie geodezyjnej
Znak kartograficzny punkt osnowy geodezyjnej na mapie zasadniczej

Mapę zasadniczą tworzy się na podstawie odpowiednich zbiorów danych zawartych w: 

 • bazie danych państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
 • bazie danych ewidencji gruntów i budynków (katastrze nieruchomości)  EGiB
 • bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT
 • bazie danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju PRG

Jakie jeszcze symbole można znaleźć na geodezyjnej mapie zasadniczej:

 1. punkty osnowy
 2. granice administracyjne i ewidencyjne
 3. budynki i obiekty trwale związane z budynkiem
 4. kontury użytków gruntowych
 5. budowle inżynierskie
 6. budowle hydrotechniczne
 7. budowle sportowe
 8. wysokie budowle techniczne
 9. zbiorniki techniczne
 10. umocnienia drogowe, kolejowe lub wodne
 11. budowle ziemne
 12. urządzenia transportowe
 13. drogi i jezdnie, place 
 14. ciągi ruchu pieszego,  rowerowego, ulice krawężniki 
 15. tory kolejowe, tramwajowe
 16. przeprawy obiekty związane z komunikacją
 17. wody powierzchniowe,  rowy 
 18. tereny leśne, zadrzewione lub zakrzewione trawniki
 19. cmentarze
 20. obiekty przyrodnicze obiekty orientacyjne w terenie 
 21. mokradła, szuwary

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
☎ +48 690 210 110
☏ +48 537 468 695
✉ biuro@smartgeo.pl

Popularne posty z tego bloga

SKRÓTY NA MAPIE GEODEZYJNEJ

Jak rozszyfrować skróty na mapie?  Jak odczytać skróty których nie ma w legendzie mapy?  Prezentujemy wykaz skrótów które znajdziecie na: mapie do celów projektowych , mapie zasadniczej lub mapie do celów opiniodawczych. skrót nazwa a budynek zakwaterowania turystycznego, pozostały A pomiar wykrywaczem przewodów al. alejka b budynek biurowy B dane branżowe b przewód benzynowy b.z. inna budowla ziemna br. bród br. bruk bt. beton c przewód ciepłowniczy ch. chodnik

Jak wyznaczyć granice działki samemu

Wskazanie granic działek to zadanie dla geodety , ale można spróbować samemu. Jest wiele sposobów wyznaczania granic działek: Jeśli były już stabilizowane znaki graniczne (słupki, paliki, kamienie) możemy spróbować je odnaleźć. Prawdopodobnie został sporządzony protokół graniczny na którym są wymiary działki, odległości od trwałych elementów (budynki, ogrodzenia, itp.). Korzystając z tego dokumentu możemy przy pomocy taśmy lub innego przyrządu pomiarowego "odłożyć" odległości od widocznych ścian budynku albo ogrodzenia i znaleźć słupek graniczny.  Jeśli w posiadanej dokumentacji nie posiadamy kopii takiego protokołu granicznego, jego oryginał można znaleźć w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej . Jeśli odnajdziemy przynajmniej jeden słupek graniczny kolejne możemy odnaleźć na podstawie odległości przy pomocy taśmy mierniczej. Co zrobić jeśli znaków granicznych nigdy nie było? Można skorzystać z aplikacji  na telefon. Korzystając z lokalizacji GPS urząd

CENA ZIEMI ROLNEJ W 2023 r.

     Jeśli planujesz kupić ziemię rolną warto przed rozpoczęciem negocjacji znać ceny średnie publikowane przez Główny Urząd Statystyczny raz na kwartał. Obowiązujące ceny średnie są pochodną cen z poprzedniego kwartału roku. Średnia cena ziemi rolnej w województwie łódzkim w obowiązująca od 16 października 2023 roku wynosi  53 393  zł   za 1 hektar. To znaczy, że jeden metr kwadratowy działki rolnej kosztuje 5,34 zł. Wartość ziemi wzrasta wraz z lepszą klasą bonitacyjną. Wartość ziemi może wzrosnąć również w wyniku przekształcenia w działkę budowlaną, przemysłową lub rekreacyjną   Aktualne i historyczne ceny można znaleźć na stronie  gov.pl ❓💁📖 Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz: 📞 +48 690 210 110 📱 +48 537 468 695 📧 biuro@smartgeo.pl