Geodezja Łódź: Jak oznacza się bramę na mapie zasadniczej

Jak oznacza się bramę na mapie zasadniczej

Zobacz jak oznacza się bramę na mapie zasadniej. Symbol bramy składa się z dwóch łuków o promieniu zależnym od skali mapy. Kierunek łuków oznacza stronę w którą otwiera się brama. W skalach 1:200 i 1:5000 bramy nie są rysowane.

oznaczenie bramy na mapie zasadniczej
Znak kartograficzny brama w ogrodzeniu na mapie geodezyjnej           

Mapę zasadniczą tworzy się na podstawie odpowiednich zbiorów danych zawartych w: 

 • bazie danych państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
 • bazie danych ewidencji gruntów i budynków (katastrze nieruchomości)  EGiB
 • bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT
 • bazie danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju PRG

Jakie jeszcze symbole można znaleźć na geodezyjnej mapie zasadniczej:

 1. punkty osnowy
 2. granice administracyjne i ewidencyjne
 3. budynki i obiekty trwale związane z budynkiem
 4. kontury użytków gruntowych
 5. budowle inżynierskie
 6. budowle hydrotechniczne
 7. budowle sportowe
 8. wysokie budowle techniczne
 9. zbiorniki techniczne
 10. umocnienia drogowe, kolejowe lub wodne
 11. budowle ziemne
 12. urządzenia transportowe
 13. drogi i jezdnie, place 
 14. ciągi ruchu pieszego,  rowerowego, ulice krawężniki 
 15. tory kolejowe, tramwajowe
 16. przeprawy obiekty związane z komunikacją
 17. wody powierzchniowe,  rowy 
 18. tereny leśne, zadrzewione lub zakrzewione trawniki
 19. cmentarze
 20. obiekty przyrodnicze obiekty orientacyjne w terenie 
 21. mokradła, szuwary

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
☎ +48 690 210 110
☏ +48 537 468 695
✉ biuro@smartgeo.pl